Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vision om fiskvandring lever

Det blev juridiska teknikaliteter som avgjorde den överklagade domen om Kolbäcksåns dammar i Hallstahammar. Mälarenergi får inte riva dammarna på grund av oklar ­ansökan.

Annons

Det Miljödomstolen ansåg vara möjligt för två år sedan blev nu omöjligt i Miljööverdomstolens nyligen avkunnade dom.

När tillstånd gavs att bygga Hallstahammars kraftverk för drygt 20 år sedan var villkoret att man skulle hålla de två dammarna vid Bruksfallet och Bultfallet fyllda med vatten för att skapa vattenspeglar.

Jag var med vid förhandlingarna och hade inget att invända mot detta. Det som intresserade såväl kommunen som den ideella naturvården var att få så mycket vatten som möjligt att strömma på sidan om kraftverket. Detta löstes i en kompromiss 1988 mellan kommunen och kraftbolaget i dåvarande Vattenöverdomstolen.

Synen på betydelsen av strömmande vatten har väsentligt kommit att förändras sedan dess. EU:s vattendirektiv strävar efter att åtgärda skadade vatten för att uppnå hög vattenkvalitet och en god vattenmiljö för vattenlevande arter. Till skillnad från miljömålen är Vattendirektivets regler lagligt bindande.

Länsstyrelsens beredningssekretariat har för avsikt att påbörja en förstudie för att skapa möjligheter för att få den rödlistade fiskarten asp att kunna vandra upp i Kolbäcksån för att söka lekbottnar. Fiskvandringsleder genom omlöp och trappor kan skapas för att få fisk att vandra förbi de hinder som kraftstationernas dammar utgör, men till höga kostnader.

Därför är det tråkigt att konstatera att när Mälarenergi bjuder på rivning av två hinder och får klartecken för det i Miljödomstolen så avvisar Hallstahammars kommun - socialdemokraterna och vänsterpartiet - denna gåva och dom. Vad det klagande Strömsholms kanalbolag har med saken att göra har jag svårt att förstå då den värdefulla och riksintressanta kanalen inte på något sätt skulle påverkas av dammutrivningarna.

I Miljööverdomstolens dom nämns inget om värdet av att återskapa strömvatten, något som borde ligga i domstolens intresse. Det enda man kommenterar är att kulturmiljön bevaras med de två dammarnas spegelvatten. Man har således nästan helt låtit domen grundas på en miss från Mälarenergis jurister som inte tycks ha förstått nödvändigheten av att begära ändring av villkoren från 1987 när bolaget ansökte om utrivning.

Bollen ligger nu hos Mälarenergi, som antingen kan överklaga domen eller ansöka om ändrade villkor för driften av Hallstahammars kraftverk för att kunna riva dammarna. Från den ideella naturvården ser vi helst att det senare alternativet blir aktuellt och att sökanden då också bör medge en ökad vattenföring vintertid förbi kraftverket.

Rivs dammarna ökar också möjligheterna att höja statusen på Kolbäcksån i enlighet med Vattendirektivets krav. Jag vill att framtida generationer Hallstabor ska få leva vid ett vattendrag med god vattenmiljö. Min vision är att Kolbäcksån blir ett vattendrag

i vilket, förutom asp, på sikt även laxfiskar kan vandra upp för att leka.

Per Wernberg

Älvräddarnas samorganisation

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons