Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

VLT pratar inte med oss sexarbetare

Sexarbetare ogillar hur VLT framställer sexhandeln i Västerås.

Annons

Sexarbetare i Västerås är besvikna på VLT:s granskning av sexhandeln. Personerna på bilden har inget med artikel att göra.

VLT granskar sexhandeln i Västerås. Hur går kampen mot sexhandeln till? frågar sig reporter Mikaela Lundblad. Poliser, hotellchefer och en myndighetsperson intervjuas.

Det Lundblad inte frågar sig är hur Västerås sexarbetare upplever det. Hur är det att sälja sex i en stad där ens försörjning motarbetas med en insatsvecka? Där man inte vågar arbeta på hotell av rädsla för att personalen ska anmäla och polisen slå in dörren? Där sexarbetare inte vänder sig till polisen ens vid fall av våld och hot? Hur är det att vara på andra sidan av kampen mot sexhandeln?

Låt oss, i egenskap av sexarbetare, berätta.

Ett vanligt missförstånd när det gäller sexköpslagen är att den hjälper oss som säljer sex. Det stämmer inte.

Förutom att göra det svårare och farligare att arbeta har lagen förändrat synen på sexarbetare. Att ständigt ses som offer i stället för som fullvärdiga människor har skapat ett enormt stigma och utanförskap. Hur lagen drabbar sexarbetare bryr sig ingen om. Politiker medger att det inte gör så mycket om sexarbetare far illa. Då slutar de kanske prostituera sig.

Tidningar som VLT skriver artikelserier om sexköp utan att intervjua en enda sexarbetare. Som vanligt talas det om oss istället för med oss. Vi beskrivs inte ens som människor. Istället radas fördomar och floskler upp. Vi omtalas som ett problem som ska lösas. Kroppar som säljs och köps. Vi förknippas med vapen, droger och psykisk sjukdom. En polis beskriver oss som kött. Vad är det för människosyn dessa hjältar förmedlar?

Vilket ansvar tar VLT för konsekvenserna av det de publicerar? Varje gång dessa fördomar om oss reproduceras i media ökar antalet fejkbokningar, trakasserier och hot mot oss. Inte från kunder utan från vanliga människor som på grund av medias omänskliggörande av oss tycker sig ha rätten att behandla oss hur som helst.

Ett annat missförstånd är att sexköpslagen gör det enklare för sexarbetare att gå till polisen om de blir utsatta för våld. Detta stämmer inte. Särskilt inte i Västerås.

Våra kollegor där berättar att förtroendet för polisen är nere på noll. En grupp sexarbetare blev nyligen trakasserade och misshandlade. Inte ens då vågade de gå till polisen. Vi är rädda för att bli vräkta. För att inte kunna försörja oss på grund av polisspan. För att få våra datorer och mobiler beslagtagna och särskilt rädda är vi för att få våra barn omhändertagna. Se bara på vad som hände med Eva-Maree.

De refererar till Petite Jasmin, sexarbetaren från Västerås som 2013 knivmördades av sin expartner. Detta i samband med en vårdnadstvist där han tilldelats vårdnaden om barnen eftersom hon sålde sex, trots att han var en dömd våldsverkare som hotat och förföljt henne. I artikelserien beskrivs det som positivt att sexarbetare avvisas från hotell. En av de säkraste plasterna att jobba på. VLT borde skämmas när de uppmanar till diskriminering av oss som hotellkunder, vi har faktiskt inte begått något brott under svensk lag.

Det mest upprörande för oss är hur artikeln beskriver våra utländska kollegor. En rumänsk kvinna tar sig inte självmant från Rumänien till ett hotell i Västerås hävdar myndighetspersonen. Samtidigt berättas det att sexarbetare från fattiga länder tjänar motsvarande 2,5 årslöner på en månads sexarbete i Sverige. Synen på kvinnor från fattiga länder som oförmögna offer som blir hitplockade är ett hån mot alla som arbetat hårt för att kunna komma och jobba i Sverige. Att påstå att rumänska kvinnor är oförmögna att köpa buss eller flygbiljetter är löjligt. Detta synsätt bidrar till den farliga myten att alla utländska personer som säljer sex är offer för trafficking. Resurser skulle kunna hjälpa de som faktiskt är i behov av hjälp.

Oavsett om vi säljer sex som en sista utväg eller som en av 100 försörjningsmöjligheter, går vi till jobbet av samma anledning som du, för att tjäna pengar. Massarresteringar av kunder leder till ännu större ekonomisk utsatthet. Rumänska sexarbetare som hjälps av polisen får inte automatiskt en högskoleutbildning och ett välbetalt jobb. Tillbaka på ruta ett. Hur VLT kan beskriva detta som något positivt är ett mysterium.

Slutligen vill våra medlemmar i Västerås kritisera VLT:s användande av deras privata annonsbilder i samband med artikelserien. Bilderna används utan tillstånd och de äventyrar de avbildade personernas säkerhet.

Sexarbetare i Sverige är trötta på att osynliggöras i media. Vi är människor och vi förtjänar respekt. Sluta prata om oss och börja prata med oss.

Fuckförbundet, Svenskt community för sexarbetare

Svar direkt

Det artikelserien berör är specifika delar av sexhandeln i Västerås, där fokus för granskningen handlat om polisens beivran av brotten köp av sexuell tjänst, koppleri och människohandel. Då detta är utgångspunkten, krävs att man tittar på vad polisen arbetar mot – i det här fallet utländska kopplare och människohandlare. Fokus har inte legat på att skildra all form av sexhandel, eller alla typer av sexarbetare.

Att lagstiftningen i Sverige ser ut som den gör är något som kan vara väl värt att diskutera. Dock tar artikelserien avstamp i hur lagen är utformad: Det är förbjudet att köpa, men inte att sälja sex.

Med anledning av att köp av sexuell tjänst är kriminaliserat är det relevant att granska hur och i vilken utsträckning polisen arbetar mot sexhandeln, vilket var syftet med granskningen. Mot bakgrund av det är också befogat att titta på hur hotellen agerar vid misstanke om förestående eller pågående brott – det vill säga köp av sexuell tjänst. Skulle hotellen inte göra detta skulle de, enligt rådande lagstiftning, riskera att göra sig skyldiga till koppleri.

Artikelserien granskar några få, men ändock faktiska förhållanden gällande sexhandeln i Västerås.

Därför är det också välkommet med ert inlägg i debatten, som visar på andra delar av det breda spektrumet som är sexhandel och sexarbetare. Det är beklagligt att höra att sexarbetare utsätts för trakasserier och våld, och att man inte vågar eller vill anmäla detta.

Dock finns det fortfarande personer som bryter mot lagen när de köper sex, och en poliskår som, trots att köp av sexuell tjänst, koppleri och människohandel är kriminaliserat, hittills inte lagt tillräckligt med resurser på att stävja detta, precis som granskningen visar.

Mikaela Lundblad, reporter VLT

Daniel Nordström, chefredaktör VLT

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons