Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det går att bygga i Stadsträdgården

Annons

Svar på insändaren ”Bygg inte bostäder i Stadsträdgården” (VLT 15/3).

Med rätt hänsyn kan byggnation i Stadsträdgården ske utan att äventyra de värden som finns i området, och det är något som prövas i en pågående detaljplaneringsprocess.

Utifrån min roll som stadsekolog bevakar jag särskilt det cirka 7 hektar stora strandängsområdet.

Där ska hänsyn tas till allmänhetens möjlighet att ta del av utblickarna mot Västeråsfjärden och dess öar, samt områdets värde för växt- och djurlivet.

Ytan är idag bevuxen med vass och håller på att växa igen ytterligare med sly och buskar, men vi har lagt förslag till hur värdena kan restaureras och tillgängliggöras.

Byggplanernas eventuella påverkan kommer även att belysas i en opartiskt genomförd miljökonsekvensbeskrivning i relation till hur området kan gestaltas.

Hanteringen av detaljplanen för Stadsträdgården och Tegeludden skiljer sig inte från hur vi jobbar med miljö- och naturhänsyn i andra planer.

Vårt miljöprogram finns att hämta hem från Västerås stads hemsida – det vill jag gärna flagga för i sammanhanget.

Jan Malmgren

Stadsekolog

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons