Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Förgasningsalternativet hade varit det billigaste

Svar på insändarna ”Förgasningsprojektet ett dyrbart fiasko” (VLT 24/2) och ”Ett häpnadsväckande projekt” (VLT 1/1). Först måste vi göra klart att förgasningsalternativet var vårt förstahandsalternativ just för att investerings-kostnaden skulle bli betydligt lägre.

Annons

Cirka en miljard lägre närmare bestämt.

För det andra ska vi bort från beroendet av fossilt bränsle.

Vårt miljömål för en ny anläggning är att minska koldioxid-utsläppen med 380000 ton per år.

För det tredje måste vi ha möjlighet att utnyttja alternativ till biobränsle. De senaste tio åren har priset för biobränsle ökat med 100 procent.

För det fjärde får Mälarenergi elcertifikat för el producerad via den biobränslepanna vi idag brukar, men de elcertifikaten upphör 2013.

Under 2009 erhöll Mälarenergi 240 miljoner kronor för dessa certifikat, ett bidrag som alltså inte är aktuellt i framtiden.

Om vi inte gör någon nyinvestering, utan fortsätter med samma bränslen som idag, får vi en prishöjning för fjärrvärmen med cirka 35 procent då intäkten för elcertifikat om 240 Mkr per år upphör.

Det innebär för en genomsnittsvilla cirka 5000 kronor per år.

Till detta kommer sedan prisutvecklingen för biobränsle, i storleksordningen 10 procent per år.

Eftersom vi vill få en miljö-mässigt bättre anläggning som ger oss flexibilitet i val av bränsle, och där avfall och bio är huvudbränsle, är det nödvändigt att investera i en ny anläggning för att ersätta det fossila bränslet i panna 4.

Investeringskostnaden är beräknad till 3,5 miljarder kronor.

Med avfallsbränsle, som ekonomiskt är klart fördelaktigare än biobränsle, kommer prisutvecklingen för fjärrvärme att bli lägre än om vi inte gör något alls.

När vi för något år sedan gick igenom tänkbara alternativ för förnyelsen kom vi fram till tre huvudspår.

Två med konventionell förbränning av avfallsbränsle och ett förgasningsalternativ.

Då förgasningsalternativet i kombination med att eventuellt kunna behålla panna 4 visade sig kunna bli cirka 1 miljard billigare valde vi att fullt ut analysera denna lösning.

Att avstå från att gå till botten med detta alternativ skulle ha varit vårdslöst av både styrelse och ledning.

Förbränningsalternativen som nu utreds har funnits med hela tiden. De jämförs också, för referens mot en biobränsleanläggning.

Mycket talar för att förgasningsalternativet har framtiden för sig; den tänkta leverantören bygger nu en sådan anläggning i Lahti i Finland, där det redan finns en förgasningsanläggning i drift sedan många år.

Leverantören är inte beredd att genomföra två stora projekt samtidigt, så först efter 2012 kan de inleda ett samarbete med Mälarenergi.

Dessutom skulle det krävas större åtgärder i befintlig anläggning än vad som förutsågs från början.

Detta gör att förgasningsalternativet ej längre är aktuellt.

Till sist vill jag tillägga att det är en enhällig styrelse i Mälarenergi som har arbetat med denna viktiga fråga för att västeråsarna även i framtiden ska ha tillgång till ett av landets mest förmånliga fjärrvärmenät.

Styrelseordförande

Mälarenergi AB

Christer Malm

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons