Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Giftiga färgrester från båtar går ut i Mälarens vatten

Annons

Vid Lövudden har sedan ett antal år upptagning, vinterförvaring och sjösättning av fritidsbåtar utförts. Förutsättning för verksamheten ur miljösynpunkt har fastställts av Stadens Miljö- och hälsoskyddsförvaltning. För att tillmötesgå förvaltningens krav har Västerås Förenade båtklubbar AB (VFB AB) upprättat ”Avtal om regler och villkor för uppställning av båtar på land inom VFB AB: s markområden” som samtliga båtägare måste följa.

Där framgår bland annat till skydd för miljön på land följande, och jag citerar ur § 3 pkt d: ”Vid slipning av båtbotten skall dukar läggs ut under båten för uppsamling av färgrester och att dessa tas hand om på ett miljöriktigt sätt”. Färgrester skall sedan hanteras enligt punkt b: ”Farligt avfall, exempelvis batterier, färgrester, glykol, spillolja, mm tas om hand på ett miljöriktigt sätt och lämnas till kommunens återbruk”.

Det har nu framkommit, genom reportage från SR P4, att våtblästring av båtbottnar utförs inom VFB AB:s område i närheten av kajen. Dessa giftiga båtbottenfärgrester följer blästervattnet ner i anläggningens slamavskiljare och sedan via breddavloppet orenat ut i Mälaren (uppgift från kunnig källa). Denna verksamhet är godkänd av stadens miljö- och hälsoskyddsförvaltning. Mot bakgrund av ovanstående krav på land är det anmärkningsvärt att nämnda verksamhet kunna godkännas. Dessutom ligger KFUM:s sommarverksamhet med bland annat bad nära VFB AB:s kaj. Ett antal frågor till stadens miljö- och hälsoskyddsförvaltning är berättigade:

• Har en miljöprövning utförts?

• Varför har ett tillstånd givits?

• Borde inte nämnda blästringar utföras i sluten anläggning där alla restprodukter kan hanteras som miljöfarligt avfall?

Om inget görs är en negativ miljöfara uppenbar.

Klas Gustafson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons