Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Onödiga utgifter för husägare – Mälarenergi svarar

Annons

Jag har fått ett informationsblad från Mälarenergi, som gör mig starkt upprörd. Den heter: "Förändrad brukningsavgift för vatten och avlopp".  Under rubriken "Sänk kostnaderna genom att ta hand om ditt dagvatten" kan jag läsa att jag får 50 procent reduktion om jag kopplar bort samtliga stuprör från ledningssystemet! I stället föreslås att jag skaffa två regntunnor eller två stenkistor för dagvattnet från taket. Tunnor kommer att se förskräckligt ut. De måste kanske förses med doppvärmare under vintern.

Hur stor ska en stenkista vara och hur kommer det att se ut? Det kommer hur som helst att drabba husägarna med onödiga utgifter. Om jag inte är ansluten till ledningsnätet får jag ytterligare 30 procent reduktion. Gräva upp garageuppfarten då och leta rätt på röret? Därutöver noterar jag, att jag betalar 20 procent för dagvattnet från vår lokala gata.

Jag har några frågor, som jag vill ha svar på.

1. Vad är det på taken som förorenar dagvattnet till Mälaren?

2. Vad är det för vatten som kommer in i dagvatten rören mellan huset och anslutningspunkten till ledningssystemet som motiverar 30 procents sänkning?

3. Varför betalar man efter tomtyta när det är dagvattnet från taket som räknas?

4. Sist skulle jag vilja veta som är ansvarig för detta - i mitt tycke - idiotiska utskick. Tekniska verken eller Västerås kommunala ledning?

Till sist. Jag anser att hela tomtyteavgiften är en förtäckt skatt. Den förekommer inte överallt i Sverige och den borde prövas rättsligt i högre instans.

Bo Ericson

Svar direkt: Brukningsavgiften omfattar även dagvatten, det är regn- och smältvatten av snö. Det är inte helt lätt för oss att svara kortfattat i text genom en insändarsida. Tveka därför inte att kontakta oss om du har fler funderingar. Du når oss via vårt Kundcenter på tel: 021-39 50 50.

Syftet med den nya taxan är att de som har nyttan av en VA-tjänst ska betala för den. Den som har möjlighet att själv ta hand om fastighetens dagvatten får en lägre tomtyteavgift. Om det inte är möjligt att åtgärda dagvattnet på din fastighet eller om du helt enkelt inte vill utföra några åtgärder, behöver du heller inte göra det. Det ska noteras att den ökade månadskostnaden från första januari för en normalstor villa är ungefär 26 kr. Den som väljer att koppla bort sina stuprör får en sänkt månadsavgift med 53 kronor per månad jämfört med 2017 års avgift.

Den nya taxan är konstruerad så att den ska vara rättvis och uppmuntra till klimatanpassning så vi kan minska risken för översvämningar. Den ska täcka kostnaden för att rena och distribuera dricksvatten, avleda och rena spillvatten samt avleda och rena dagvatten. Enligt EU:s vattendirektiv så ska Mälaren och Svartåns vatten ha god status senast år 2027. En del av arbetet för att uppnå detta är att fördröja och rena dagvattnet så lokalt som möjligt. Lagen om allmänna vattentjänster säger att kostnader för att rena dagvatten från vägar fördelas på väghållaren och de som bor vid lokalgator som avvattnas. I Västerås kommun är det Mälarenergi som ansvarar för VA-verksamheten. Enligt lag ska vi täcka våra egna kostnader för vatten och avlopp men vi får inte göra någon vinst.

Fråga 1: Takvattnet är relativt rent och innehåller en del av luftföroreningarna. Takvattnet bidrar till mycket stora flöden då det blandas med dagvatten från gatorna. Dagvattnet från gatorna är mycket förorenat med bland annat tungmetaller. Vi arbetar med att bygga anläggningar för rening av dagvattnet därför är det viktigt att minska de stora flödena. Det bästa är därför att inte blanda rent och smutsigt dagvatten.

Fråga 2: Vi har svårt att tolka vad det är du menar i den här frågan. 50 procent sänkning gäller för fastigheter som kopplar bort allt takvatten och ytterligare 30 procent sänkning om fastigheten dessutom tar hand om allt dräneringsvatten inne på fastigheten. 

Fråga 3: Det är allt dagvatten från fastigheten som räknas. Alltså, såväl takvatten som garageuppfarter, stenläggningar, altaner etc. Vid kraftiga regn kommer det även en hel del dagvatten från gräsmattor. Tomtyteavgiften är beräknad med hänsyn till att hela fastigheten inte är hårdgjord.

Fråga 4: Den nya taxekonstruktionen är antagen av kommunfullmäktige men det är Mälarenergi AB som har skickat ut informationsbrevet för att upplysa alla villakunder om att det kommer en ny taxa och att de har en möjlighet att sänka sina utgifter.

Ann-Charlotte Duvkär, Affärsområdeschef VA - Mälarenergi AB

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv insändare

Mer läsning

Annons