Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Breivik hävdar nödvärnsrätt. Han anser att hans agerande var nödvändigt för att stoppa den norska kulturens undergång.

Breiviks rättegång närmar sig i Norge. Även i Sverige diskuteras just nu lagstiftningen kring rättspsykiatrisk vård till följd av en aktuell statlig utredning på området.

Annons
Svår rättegång i Norge. Omfattande handlingar väntar inför rättegången mot Anders Behring Breivik.

Måndagens rättegång närmar sig för Anders Behring Breivik. Hans senaste drag är att hävda nödvärnsrätt. Han anser att hans agerande var nödvändigt för att stoppa den norska kulturens undergång. I den senaste psykiatriska undersökningen ses Breiviksom tillräknelig, något han inte ansågs vara i den första utredningen som gjordes förra året.

Det är ovanligt att två undersökningar av det slaget kommer fram till olika resultat och i rätten kommer nu de olika experterna att få uttrycka sina ståndpunkter. Det unika i det här fallet torde dock vara att Breiviks advokater kommer att hävda linjen att Breivik var tillräknelig. I vanliga fall brukar det vara tvärtom då otillräknelighet medför mildare straff.

Oaktat Breiviks verkliga psykiska tillstånd finns det en distinktion mellan vad han respektive det norska folket anser vara den värsta påföljden. För Breivik vore det sannolikt ett värre straff att anses som otill-räknelig då han värderar sin egenpåtagna martyrstatus högt. Men för de familjer som drabbats av hans dödsskjutningar på Utöya vore det sannolikt obegripligt om han undgick fängelsestraff.

Sveriges lagstiftning inom detta område får ses som unik ur ett internationellt perspektiv, då det här finns en påföljd i form av rättspsykiatrisk vård. I de flesta andra länder blir straffet fängelse om brottslingen anses tillräknelig, om inte kan denne inte dömas för brott. En lagstiftning som för-klarar den oro som existerat i Norge för att Breivik inte ska ses som tillräknelig och därmed gå fri.

Även i Sverige ses just nu möjligheten över att förändra lagstiftningen i inter-nationell riktning. Tillräknelighet ska vara ett krav för att en gärning ska utgöra brott och en person som inte anses tillräknelig kommer inte att kunna dömas för brott.

Personer som bedöms som psykiskt sjuka, men tillräkneliga, kommer dock även fortsättningsvis att få psykiatrisk tvångsvård och de kommer inte att få tas in i kriminalvården så länge som denna vård pågår.

När vården är avslutad kommer de dock att få sitta av den resterande strafftiden i fängelse, vilket inte är fallet i dag. Den nya lagstiftningen kommer även att innehålla särskilda skyddsåtgärder vid risk för återfall. Tanken är även att det ska bli lättare att tvinga en person till vård. Flera experter är dock kritiska till den nya lagen.

Psykiatriprofessorn Johan Kullberg anser dock inte att tillståndet otillräknelig bör återinföras utan hävdar att det är en mänsklig rättighet att räknas som ansvarig. Kullberg anser i stället att alla ska dömas till ansvar för sina handlingar, men att påföljden måste vara flexibel vid psykiatriska åkommor.

I ett rättssamhälle är det viktigt att alla är lika inför lagen. Oaktat vad man som privatperson kan känna inför ett så vidrigt brott som massakern på Utöya kan inte en domare ta hänsyn till dessa känslor utan måste döma enligt gällande lag. Det är hans eller hennes jobb och det viktigt att rättssäkerheten upprätthålls.

Att Breivik skulle släppas ut i samhället är högst osannolikt även om hans skulle anses otillräknelig. Bara det faktum att han nyligen beklagat att han inte hann gå ännu längre tyder på att han befinner sig i samma tillstånd som under utförandet av dåden och att han löper risk för återfall.

Mer läsning

Annons