Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Den svenska välfärdsstaten behöver ett större liberalt inslag av personlig frihet och en mindre klåfingrig stat.

Valdagen är demokratins högtidsdag. Då avgör väljarna politikens inriktning och alla röster är lika mycket värda.

Annons
Frihet att välja. Nu har partierna talat färdigt och alla väljare har en röst var.

I morgon är valrörelsen slut för den här gången. I vallokalen är det väljaren som bestämmer själv. Din röst är lika mycket värd som statsministerns eller direktörens. Rätten att rösta i fria och hemliga val är något många människor alltjämt förnekas runt om i världen.

Därför gäller det att värna demokratin och använda rösträtten. Den här gången har ovanligt många väljare röstat i förtid. Det brukar tyda på ett högt valdeltagande. Det har kanske inte sprakat och sprudlat kring valrörelsen, men där har funnits en känsla av allvar och ansvar. Varningarna för en smutsig valrörelse mellan regeringsalternativen har glädjande nog kommit på skam.

Väljarna står inför tydliga val, vilket bör göra det lättare att rösta. Trots att riks-dagen har sju partier lyckades de två regeringsalternativen enas om var sitt gemensamt valmanifest. Därigenom kan väljarna direkt avgöra politikens inriktning nästa mandatperiod. Samtidigt kan partierna i respektive block dra åt olika håll i enskilda frågor och väljarna kan markera vilket partis inriktning de gillar allra bäst.

Sverige har alltsedan 1930-talet politiskt dominerats av Socialdemokraterna. I Västmanland och Västerås har det socialdemokratiska övertaget varit än mer massivt. Borgerliga regeringsperioder har varit kortvariga och sammanfallit med stora budgetunderskott. Partierna var oeniga och flera borgerliga regeringar sprack.

Den här gången har den borgerliga regeringen hållit ihop och Sverige har klarat en djup ekonomisk kris bättre än andra länder. Den borgerliga alliansregeringen har sänkt skatterna för vanliga löntagare och värnat den offentligt finansierade verksamheten. Det har funnits brister i förändringarna av sjuk- och arbetslöshetsförsäkring, men den övergripande inriktningen på arbete hellre än bidrag har varit riktig.

Socialdemokraterna går för första gången till val som en del av ett samlat regerings-alternativ. Det rödgröna samarbetet har dock enligt opinionsmätningarna lett till väljarförluster för Socialdemokraterna. Samarbetet tycks för tidigare socialdemokratiska väljare ha legitimerat främst Miljöpartiet.

Traditionella socialdemokratiska väljare kan ha anledning att vara skeptiska till kärnkraftsmotstånd och fördyringar för glesbygden, medan marginalväljare har sett hur Vänsterpartiet tagit för sig i sådant som den rödgröna utrikespolitiken. Jämfört med alliansen verkar de rödgröna också mindre samspelta, och i flera frågor som förmögenhetsskatt och statlig styrning av föräldraförsäkringen har de inte givit klara besked.

Den svenska välfärdsstaten har många fördelar. Men den behöver ett större liberalt inslag av personlig frihet och en mindre klåfingrig stat.

Därför ter sig den borgerliga Alliansen som ett säkrare val för den kommande mandatperioden. Det är också angeläget med ett tydligt valutslag som regeringen egen majoritet i riksdagen.

Mer läsning

Annons