Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Det är inte önskvärt att sjukvårdspersonal ska behöva besluta att inte hjälpa personer i nöd för att detta är olagligt"

Ett besked har äntligen kommit gällande papperslösas och gömdas rätt till vård. Förhoppningsvis väntar fler uppgörelser mellan Miljöpartiet och regeringen.

Annons
Vård. Rätten till vård för papperslösa och gömda kommer att utvidgas i och med regeringens och Miljöpartiets uppgörelse i går.

I går kom det av många efterlängtade beskedet gällande gömdas och papperslösas vård i Sverige. Papperslösa under 18 år kommer att ges rätt till subventionerad fullständig vård, regelbunden fullständig tandvård och läkemedel. Dessa regler har tidigare omfattat gömda barn. Glömda och papperslösa vuxna ges tillgång till en mer begränsad vård.

Ett dylikt förslag har varit på väg sedan 2008 då en utredning av frågan påbörjades. Utredningens ekonomiska beräkningar underkändes dock av Moderaterna. Nästa steg skedde därför inte förrän 2011 då en överenskommelse med Miljöpartiet, om att hitta en lösning för vården av papperslösa, kom till stånd. Efter påtryckningar från Miljöpartiet under våren lades så i går äntligen ett regelverk fram.

Att vård för barn liksom akutsjukvård är en rättighet även för dem som vistas här illegalt är en viktig human princip. Humanitära skäl skulle även kunna tala för att, som Miljöpartiet föreslagit, utvidgaförslaget ytterligare. Men en sådan utvidgning hade inte varit oproblematisk.

Det är inte önskvärt att sjukvårdspersonal ska behöva besluta att inte hjälpa personer i nöd för att detta är olagligt. Detta ansvar fråntas dem i många fall genom det nya regelverket. Men det är även fortsättningsvis ett problem att sjukvårdspersonalens agerande står i strid med myndigheternas agenda.

För även om de gömda har rätt till vården är det fortfarande polisens uppgift att verkställa utvisningsbeslutet om de gömdas vistelseort avslöjas. Att bygga upp ett system kring utgångspunkten att alla som de gömda kommer att i kontakt med inom sjukvården vill hjälpa dem att gömma sig är vanskligt. Sekretess i all ära, men hur ska polisen agera om sjukvårdspersonalen faktiskt skvallrar?

På längre sikt skulle även ett utvidgat system för fri vård av papperslösa riskera att undergräva välfärdsstaten.

Kostnaden i sig är inte ett problem då den sannolikt inte blir särskilt stor, inte heller lär risken för sjukvårdsturism vara överhängande. Men viljan att betala in pengar till ett system som vissa har fri tillgång till kan på längre sikt gröpas ur.

Vidare går det att fråga sig hur rätten till vård ska garanteras dem som faktiskt följt utvisningsbeslutet och lämnat landet. Varför skulle inte de ha samma rätt som de som gått under jorden?

Överenskommelsen har även en politisk aspekt. Alliansen och Miljöpartiet har länge trevat efter ett samarbete. Nu har ett sådant äntligen kommit till stånd, vilket öppnar för fler. Inte minst inom migrationspolitiken finns det flera potentiella överenskommelser. Det är ett viktigt politiskt område inom vilket regeringen inte agerat tillräckligt kraftfullt. Exempelvis bör hanteringen i den tidskrävande och psykiskt mycket svåra asylprocessen ses över.

Miljöpartiets företrädare ser gärna partiet som ett vågmästarparti. Detta avspeglas i partiprogrammet som ofta har inslag av både traditionell höger- och vänsterpolitik. Detta kan ge utrymme för fler samarbeten. Kanske kan regeringspartierna erbjuda grön skatteväxling i utbyte mot ekonomiska reformer.

Gårdagens besked var välkommet, både av politiska som av humanitära skäl. Förhoppningsvis väntar mer samarbete lagom till höstbudgeten.

Mer läsning

Annons