Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det är till synes märkligt att motståndare mot rut-avdraget i hög utsträckning säger sig vilja försvara kvinnors intressen.

Rut-avdraget är populärt. Trots sina fördelar är det dock problematiskt ur ett flera perspektiv.

Annons
Rut-avdraget. I en Sifoundersökning har det framkommit att många uppsakattar rut-avdraget.foto: scanpix

I en undersökning av Sifo som presenterades i gårdagens SvD framkommer det att rot- respektive rutavdraget är populära. Drygt sju av tio vill behålla avdraget medan knappt en av tio vill avskaffa det. Populärast är avdraget bland centerpartistiska väljare av vilka 97 procent vill behålla avdragen.

Under valrörelsen 2010 var debatten intensiv rörande framför allt rut-avdraget. Socialdemokraterna gick till angrepp mot avdraget, som de kallade för pigavdrag, medan de däremot inte verkade ha något emot rotavdraget. Deras retorik målade upp en bild av att rot-avdraget skapade långsiktiga arbeten i byggsektorn medan rutavdraget var alltför specifikt och riktat gentemot de rikaste.

Det är till synes märkligt att motståndare mot rutavdraget i hög utsträckning säger sig vilja försvara kvinnors intressen. Rut-avdraget har inneburit att många arbeten inom sektorn hushållsnära tjänster har blivit vita. Det har även bidragit positivt till kvinnors företagande då många kvinnor valt att starta företag i och med rut:s uppkomst. Vidare bidrar det till jämställdhet i hemmen då det obetalda arbetet där nu inte längre nödvändigtvis är obetalt.

I det första numret 2011 av SCB:s tidskrift Välfärd finns statistik redovisad om vilka som använder rut-avdraget. Det påvisas att de som i störst utsträckning använder avdraget är par med barn liksom äldre ensamstående kvinnor. Av den totala skattereduktionen som rut medför gick 64 procent enligt undersökningen till den fjärdedel av hushållen som har högst inkomst.

En av orsakerna till snedvridningen är sannolikt att vissa hushåll har för låga inkomster för att kunna utnyttja rut-avdraget. Det går inte att få en större skattereduktion än den skatt som man har betalat in varför det krävs en årsinkomst på omkring 250 000 kronor för att kunna ta del av den maximala reduktionen.

Rut liksom rot är faktiskt skattereduktioner och inte avdrag. Detta innebär att de inte påverkar den beskattningsbara inkomsten, varför en höginkomsttagare får en lika stor skattereduktion som en låg-inkomsttagare. När man gör avdrag innebär det tvärtom att en höginkomsttagare kan göra ett större avdrag för samma tjänst eftersom avdragets storlek påverkas ¿procentuellt av inkomstens storlek.

Oaktat vem som använder rut och rot är de dock problematiska. När århundradets skattereform genomfördes i början av 90-talet var den så kallade likformighetsprincipen central, den innebär att personer med lika inkomst ska betala lika mycket i skatt. Den principen har dock flera gånger ställts mot en annan princip som gäller optimal beskattning. Enligt den ska varje skattebas bygga på den skattesats som ger bäst avvägning mellan tillväxt och skatteintäkter.

Den senare principen innebär både förenklad skatteplanering, vilket var en av de faktorer man ville bygga bort genom principen om likformighet, men även risk för påtryckningar från intressegrupper som vill särbehandlas. Detta medför i sin tur skeva konkurrensförhållanden mellan olika sektorer. Så även om rutavdraget i sig är positivt för kvinnors företagande liksom för jämställdheten i hemmet innebär det alltså ett strukturellt problem. Rut har med andra ord flera positiva följder som sannolikt bidrar till dess popularitet, men för den skull går det inte att bortse från de problem som det liksom rot medför.

Mer läsning

Annons