Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det borde därför finnas fördelar med nya aktörer i busstrafiken, men varje avreglering måste prövas på egna meriter.

Samtidigt som tålamodet över tågstrulet är slut hos resenärerna skall stora organisatoriska förändringar ske av kollektivtrafiken. Då gäller det att säkerställa täta tidtabeller, rimliga priser men allra mest pålitlighet.

Annons
Inget nytt. Nu skall lokala busstrafik öppnas för privata företag, men kollektivtrafiken har redan avreglerats i flera steg. Fler än SJ kör tåg.

En av den här, liksom förra vinterns mest återkommande nyheter har varit problemen med tågtrafiken. Resenärernas tålamod är för länge sedan slut över försenade och inställda tåg. Frågan är inte längre när utan om tåget kommer fram i tid. Spelbolagen har till och med börjat ge odds på om tågen kommer fram i tid.

Till en del är förklaringen till alla bekymmer ändå glädjande. SJ har på nyhetsplats pekat på att tågresandet har ökat med 70 procent de senaste åren. Det ligger i linje med alla utfästelser om ett mer miljövänligt resande, men är också ett tecken på att långpendlingen ökar.

Problemen skulle därför främst bero på att det finns för få tåg och för få spår. När det sedan blir en kall vinter bryter systemet ihop.

Men det är en klen tröst och räcker inte som ursäkt. Det ökande antalet resenärer har litat på att tågen skall gå och inrättat sina liv och långa arbetsresor därefter. De har inte läst något finstilt om att kapaciteten inte räcker så fort det blir en kall vinter.

Regeringen behöver öppna plånboken för mer järnvägsinvesteringar, men operatörer som SJ kommer inte undan sitt ansvar för se till att fordonen räcker till. Samtidigt visar all uppmärksamhet hur viktig kollektivtrafiken är och hur angeläget det är att man tänker efter före när det gäller tidtabellers realism och tillgång till fordon.

Därför gäller det att kommande förändringar av lokal- och länstrafik underlättar resandet och inte trasslar till det för resenärerna. Som framgår av flera artiklar på nyhetsplats måste Västmanlands Lokaltrafik ombildas till en myndighet, som skall ange vilken kollektivtrafik som behövs i länet. Trafiken som det offentliga ansvarar för skall upphandlas. Den nya organisationen ser ut att påminna om beställar-utförarmodellen. Politikerna bestämmer villkoren, men låter andra ta ansvar för för driften.

Nytt och i varje fall i teorin omvälvande är att privata bussbolag kan starta egna linjer i Västerås och i andra delar av länet. Förändringen var omdiskuterad på riksnivå och lokala politiker reagerar i den meningens som förväntat. Vänsterpartisten Stig Henriksson oroar sig över ryckighet och dåliga tidtabeller där privatföretagare plockar russinen ur kakan. Centerpartisten Carola Gunnarsson tycker däremot att reformen är bra och utgår från kundernas behov.

Denna nya avreglering ter sig logisk med tanke på utvecklingen och tidsandan. Tidigare var det inte ovanligt med privata bussföretag, men de hade linjetillstånd, det vill säga monopol på sina sträckor. Men under 1970-talet gick trenden mot att trafiken skulle drivas samordnat i det allmännas regi. Sedan vände det och kollektivtrafiken har avreglerats steg för steg. Upphandlingar ledde först till mer trafik för mindre pengar, men på senare tid har kostnaderna stigit. Upphandling av järnvägstrafik har också fått ned kostnader, och nu öppnas spåren för direkt konkurrens.

Det borde därför finnas fördelar med nya aktörer inom busstrafiken, men varje avreglering måste prövas på egna meriter. Passagerna behöver främst pålitliga tidtabeller och och rimliga priser, vilket lär förutsätta att skattebetalarna skjuter till pengar. Organisationsformen är ett medel och inget mål sig.

Mer läsning

Annons