Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Det kan finnas goda skäl för att samla polisen i en statlig myndighet, men se upp med centraliseringens nackdelar.

Polisen vill bli bättre med en mer centraliserad organisation och genom att rensa i arbetsuppgifterna. Men det kan också behövas mer renodlat lokala poliser.

Annons
Behöver bli bättre. Hur kan polisens resurser utnyttjas på bästa sätt?foto: vlt:s arkiv

Polisen har fått en hel del kritik för att trots ökade resurser inte vara tillräckligt effektiv. Få vardagsbrott som bostadsinbrott klaras upp. På nyhetsplats har vi nyligen fått ta del av brottsoffret Peter Slocums vedermödor. Han har i flera månader fått vistas på hemlig ort för att polisen inte har gripit hans plågoandar. Nu sägs rånutredningen sätta fart, men det är ännu ett exempel på frågetecken kring polisens sätt arbeta och prioritera.

Rikspolischefen Bengt Svenson har inte varit overksam inför kritiken. De senaste veckorna har han kommit med flera förslag på förändringar av polisens verksamhet.

Förslagen handlar som så ofta när det gäller större organisationer om att centralisera och att renodla verksamheten. Swenson hoppas att Polisorganisationsutredningen skall föreslå en enda polismyndighet i stället för att som i dag vara uppdelad i 21 länsmyndigheter och en central förvaltnings-myndighet.

Därutöver menar Svenson att polisen kan slippa en del av dagens ansvar. Det handlar om sådant som att utfärda pass, omhändertagande av berusade personer, omhändertagande av djur, en del tillståndsgivning, inspektion av farliga istappar, tillsyn av hotell och pensionat, hittegods och att bistå andra myndigheter vid transporter.

Genom att låta andra myndigheter sköta de här uppgifterna skulle polisen kunna frigöra resurser för ”kärnverksamheten” att bekämpa brott.

Det verkar onekligen som en hel del av detta inte behöver skötas av just polisen. Men det gäller att det inte blir sämre för allmänheten om de sköts på annat håll. Sjukvården har inte gillat förslaget att berusade personer ska finnas på sjukhus i stället för i ”fyllecellen”. Berusade kan bli stökiga och då kan myndigheten med våldsmonopol (polisen) behöva vara på plats.

Passutlämningen borde kunna skötas av andra än polisen, men det gäller att inte försämra utlämningskontorens tillgänglighet och passens säkerhet.

Utgångspunkten verkar dessutom vara att polisen ska få behålla dagens anslag även när verksamhet förs över till andra myndigheter. I så fall blir det mer resurser till kärnverksamheten, men det skulle innebära att kostnaderna för de andra myndigheterna skulle öka. Frågan är hur detta skulle täckas.

Det kan finnas goda skäl för att samla polisen i en statlig myndighet, men centralisering kan också ha nackdelar som minskat lokalt inflytande och likriktning.

I en del andra länder finns rent lokala poliser, som anställs av och är ansvariga inför för kommun eller regionpolitiker. Det kan ge bättre kontakt, större närvaro och synlighet i lokalsamhället.

Den brittiska regeringen är på väg att införa direktvalda ansvariga för lokal polisverksamhet. Syftet är att stärka medborgarkontrollen och stärka polisens lokala förankring.

Det finns risker med en sådan modell och i Sverige finns ingen tradition av direktval på det sättet.

Men det visar att det inte bara är i Sverige som polisen har problem att arbeta effektivt och vara nära medborgarna.

Renodling lär behövas, polisen har blivit väl mycket ”diversehandel”. Stödet för en central myndighet ser ut att vara starkt, men det gäller att värna den lokala anknytningen.

Mer läsning

Annons