Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Det vore bra om blocken kan enas om huvuddragen i budgeten. Men i några frågor kan dock oenigheten gott bestå."

Ska den mycket breda enigheten om budgeten bestå i Västerås? I kronor ligger blockens alternativ nära varandra, men där finns ändå tydliga politiska skiljelinjer.

Annons
Eniga för ett år sedan. Förra våren var gruppledarna så här glada när de rödgröna och Västeråsalliansen kom överens om hela Västerås-budgeten. Hur blir det i år?

På tisdagen presenterade, som framgår på nyhetsplats, de båda politiska blocken sina budgetförslag för 2013. Västerås har sedan valet 2010 haft en närmast unikt brett samarbete om budgeten. För att undvika att ge de tre Sverigedemokraterna inflytande har alla de andra sju partierna enats två år i rad. Första året blev det voteringar i några få frågor, men förra året lyckades partierna bli överens om allt.

Bakgrunden är att inget politiskt block har egen majoritet, utan de tre Sverigedemokraterna kan i jämna voteringar vara vågmästare. De rödgröna har fler mandat, men de borgerliga partierna fick flest röster. Valsystemet gjorde att blocket med minst röster fick flest mandat. Därför kunde båda blocken i någon mån utropa sig som segrare i kommunalvalet 2010.

Det har nog bidragit till att båda sidor har hållit samman. Annars vore det naturliga att göra som i riksdagen. I landet som helhet fick den borgerliga alliansen både klart mest röster och flest mandat. Den regerar i minoritet, medan de rödgröna partierna agerar mer självständigt och lägger inte gemensamma budgetförslag.

Skulle de rödgröna ha fortsatt det nära samarbetet skulle Sverige ha blivit mycket svårstyrt. Regeringen skulle i alla stora frågor behöva komma överens med alla tre rödgröna partier. Nu räcker det att få stöd av ett, vilket ger större handlingsfrihet.

Kommunpolitiken är inte lika konfliktfylld som rikspolitiken. Mycket handlar om att lösa praktiska problem och en stor del av verksamheten styrs av nationella lagar och regler. Det gör att partierna ofta står varandra ganska nära.

Samsynen när det gäller pengar märktes i budgetförslagen. Västerås har en skattefinansierad budget på 6,6 miljarder kronor. Båda blocken är överens om ett tvåprocentigt avkastningskrav, löne- och priskompensation samt ”vardagsrationaliseringar” på runt 0,5 procent. De föreslår oförändrad skatt.

Båda vill ha en reserv på knappt 50 miljoner kronor för oförutsedda utgifter. Alliansen redovisar visserligen över 60 miljoner kronor, men där är 15 miljoner redan öronmärkta för höjda lärarlöner. Skillnaden mellan blocken är mindre än en promille av den skattefinansierade budgeten.

Det talar för att de sju partierna borde kunna enas också i år, i synnerhet som de ekonomiska utsikterna är ganska ljusa. Det brukar vara svårare att komma överens om besparingar än om nya satsningar.

Det finns dock tydliga skillnader i inriktning, även om det inte handlar om stora pengar. Alliansen vill satsa särskilt på höjda lärarlöner, bättre företagsklimat och mer upphandling. Utökad upphandling ska spara pengar, som kan användas till annat. Den framhåller att alla transportslag är viktiga och vill därför bygga nya vägar, satsa på flygplatsen och få fram fler parkeringsplatser i centrala Västerås.

De rödgröna lyfter mer fram kommunala satsningar som sommarjobb för ungdomar, önskearbetstid eller kollektivtrafik och cyklar. De gör ett nytt försök att börja utveckla Sinfoniettan till heltidsorkester.

Det vore bra om blocken kan enas om huvuddragen i budgeten, så att inte de inbördes oeniga Sverigedemokraterna kan avgöra och skapa osäkerhet. Men i några frågor kan dock oenigheten gott bestå. Väljarna behöver även se vad som skiljer.

Mer läsning

Annons