Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Detaljreglering av partistödet skulle innebära svåra gränsdragningar och öppna för godtycke.

Det är bra om partierna inte får partistöd trots tomma stolar i fullmäktige. Men stat eller kommun bör inte styra hur pengarna används.

Annons
Partistöd. Partierna bör inte få partistöd för tomma stolar i fullmäktige.

Nyligen kom en statlig utredning med förslag om hur den kommunala demokratin ska stärkas. Men i praktiken handlar det mest om hur Sverigedemokraternas intåg i många fullmäktigeförsamlingar ska hanteras. Sverigedemokraterna gick fram starkt i det senaste valet och fick många nya fullmäktigeplatser, Men en svag parti-organisation och interna strider har lett till att en hel del fullmäktigeplatser har stått tomma.Det gäller i hög grad i Västmanland. Som framgått på nyhetsplats sitter bara åtta Sverigedemokrater på de 20 mandat partiet vann runt om i länets kommunfullmäktige. De övriga platserna står tomma eller innehas av ”politiska vildar”, det vill säga personer som har valts för Sverigedemokraterna men som har lämnat eller uteslutits ur partiet. Det är bara i Sala och Skinnskatteberg som partiet är fulltaligt.

Det lokala partistödet bygger på antalet mandat i fullmäktige. Sverigedemokraternas ökade stöd har därför givit bättre klirr i kassan. Men ska verkligen ett parti få skattestöd om det inte förmår fylla platserna ifullmäktige? Flera kommuner har velat dra in bidraget för mandat som inte besätts. Men domstolar har inte hållit med, de har hindrat kommuner från att minska stödet för att ett parti inte fyller alla sina platser i fullmäktige. Hallstahammar har här för övrigt en egen modell, där stödet i princip bara ska betalas ut för aktiviteter.

Sverigedemokraterna har vidare fått kritik för att de för över stora delar av partistödet till den centrala organisationen och till centrala kampanjer. Det kommunala partistödet ska främst stödja den lokala demokratin.

Här finns dock flera ”syndare”. Flera andra partier överför också lokala pengar till högre upp i partiet för att få pengar till valfond, regional eller central verksamhet.

Utredningen vill uttryckligen ge kommunerna rätt att dra in bidrag om inte alla mandat fylls. I den föreslås också att de lokala partierna ska redovisa hur partistöd i kommun och landsting har använts. Men utredningen vill inte straffa dem som exempelvis för över pengar till centrala organisationer. Det låter som en rimlig avvägning. Partier som inte fyller alla platser bör inte få fullt stöd. Väljarna har också rätt att få reda på hur skattepengarna till partistöd används. Men det vore fel att detaljreglera hur pengarna används eller ställa krav på viss verksamhet.

Det skulle bli besvärliga gränsdragningar och öppna för politiskt godtycke. För visst kan ett lokalt parti behöva stöd från centralt håll och det kan bli frestande att gå runt regler om aktiviteter. De politiska ungdomsförbundens tidigare fusk med medlemstal och aktiviteter borde vara ett varnande exempel. Sedan är det ett annat problem att partierna är så beroende av skattestöd. De skulle behöva fler inkomstkällor.

Utredningen öppnar även för mer renodlat majoritetsstyre i kommuner och landsting. Det skulle innebära att kommunstyrelsen blir ”regering” och att majoriteten där tillsätter alla platser. Det kan vara värt att pröva, men det gäller att oppositionen inte går miste om insyn. Övriga nämnder måste i varje fall ha representation av alla partier. I Västerås kanske det inte skulle betyda så mycket. Vi har ju sedan valet i praktiken samlingsstyre, utom när det gäller kommunens organisation.

Mer läsning

Annons