Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Läkare och lärare fast i övervakningssamhälle

Alltmer går att dokumentera och skattepengarna ska räcka till mer. Resultatet riskerar att bli byråkrati och mer övervakning.

Annons
Är du lönsam lille vän? Styrsystemen kan göra att sjuka ses som kostnader för läkarna i stället för att vara patienter. Foto: Bertil Ericson/TT

Klagomål från läkare, lärare och poliser låter märkligt lika. De är missnöjda med att byråkratiska regler och missriktade rapporteringskrav tar en massa tid och förstör arbetsglädje. Till synes välmotiverade krav på bättre utvärdering för att göra offentligt betalda tjänster effektivare ser ut att ha spårat ur.

Landstingen har gemensamma mål om färre hyr- läkare. Och visst vore det bra för patienter att oftare få träffa samma läkare och annan sjukvårdspersonal.

Men som framgår på nyhetsplats går det bakåt i stället för framåt i Västmanland. Förra året ökade kostnaderna för inhyrd personal på vårdcentraler med 50 procent. På sikt hoppas landstinget vända den dystra utvecklingen genom fler ST-läkartjänster. Men i dag väljer allmänläkare att gå i pension eller söka sig andra arbetsgivare.

I artikeln pekar landstinget på de ekonomiska villkoren. Men frågan är om det räcker som förklaring.

Vid flera tidigare tillfällen har allmänläkare klagat över att arbetet har blivit mer och mer byråkratiskt genom NPM, New public management (själva förkortningen låter i sig krånglig och byråkratisk). De får betalt efter långa prislistor, där 400 olika under- sökningar finns prissatta. Styrdokumenten omfattar närmare 130 A4-sidor.

Det här missnöjet finns inte heller bara i sjuk- vården.

Lärarna har protesterat mot att mer och mer tid går åt till rapportering och utvärdering i stället för till undervisning. Poliserna har klagat över att rapporteringsmodellen leder till l att ”enkla” mätbara insatser går för svårare insatser, där resultatet är mer osäkert.

Det är lätt att förstå hur de här modellerna har vuxit fram. Kraven ökar i skattebetald verksamhet, men det finns en gräns för skattehöjningar. Där fanns en misstro mot de verksamma, som ansågs för lite ”kund/brukar/elev/patientinriktade.

Mer valmöjligheter och utrymme för privata alternativ ledde också till krav på hårdare uppföljning för att säkra att ingen sida gynnades och för att undvika orimliga vinstuttag. När den nya tekniken gjorde det lättare att rapportera, sammanställa och utvärdera blev frestelsen stor att förbättra kontrollen och styrningen genom att kräva in fler rapporter och ställa fler detaljerade krav.

Medborgarna kan också se en del positiva effekter av styrningen, som att det har blivit lättare att nå vårdcentraler.

Men som helhet talar mycket för att det är hög tid att kritiskt utvärdera alla utvärderingar. Läkare måste få vara läkare, lärare vara lärare, sjuksköterskor vara sjuksköterskor och poliser vara poliser hellre än målstyrda rapportskrivare.

Mer läsning

Annons