Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När fackliga organisationer agerar åsiktspolis hotar de grunderna för den svenska modellen.

Den svenska modellen ger genom kollektivavtal och lagstiftning de fackliga organisationerna en särställning framför andra organisationer. Men då behöver alla vara välkomna som medlemmar.

Annons
Förpliktigar. Saltsjöbadsavtalet lade grunden för den svenska modellen, som bygger på att alla får vara och att många är fackmedlemmar.foto: scanpix

Flera fackförbund är beredda att utesluta medlemmar som är aktiva i Sverigedemokraterna. I Dagens Nyheter säger Vård-förbundets ordförande Anna Karin Eklund att den som ställer upp i val och arbetar i styrelser för Sverigedemokraterna inte kan dela förbundets värdegrund. Då är det tyd-ligen uteslutning som gäller.

Vice ordförande Ingrid Frisk utvecklar tankegången i P3 Nyheter med att en sjuksköterska med uppdrag i Sverigedemokraterna kanske inte skulle ge samma vård till alla och kan tänkas anmäla patienter som vistas illegalt i Sverige till myndigheterna.

Transport har redan uteslutit flera sverigedemokrater. IF Metall framhåller att den som aktivt förespråkar Sverigedemokraternas värdegrund kan uteslutas, men att varje fall måste prövas individuellt. Kommunal har en annan och klokare linje. Enligt Expressens ledarsida sade förbundsstyrelsen nej till att utesluta busschauffören Nader Helawi, som har valts in i för Sverigedemokraterna i Södertälje kommunfullmäktige.

Det kan inte vara fackförbunds uppgift att agera åsiktspolis över de egna medlemmarna. Gränsdragningsproblemen är uppen-bara. Skall anhängare av vänsterdiktaturer som Kuba eller Nordkorea tillåtas vara med i facket? Deras värdegrund kan kan knappast överensstämma med fackliga stadgar. Moderaterna är tveksamma till fri och allmän vård åt papperslösa. Kan Moderata sjuksköterskor eller barnmorskor då vara kvar i Vårdförbundet?

Därför bör de fackliga organisationerna avstå från att utesluta medlemmar på grund av politisk verksamhet. När det gäller Sverigedemokraterna kan det dessutom finnas en ”integrationsaspekt”. Påfallande många av de aktiva i Sverigedemokraterna står utanför arbetsmarknaden eller är egenföretagare med mycket låga inkomster. En hel del SD-väljare känner sig marginaliserade. Liksom för minoriteter kan det därför vara viktigt att bekämpa utanförskapet och inkludera dessa grupper i arbetets gemenskap. Det lär dock inte ske om de inte ens får vara med i facket.

Främst handlar det dock om de fackliga organisationernas särställning. Den svenska modellen bygger på att kollektivavtal kan ersätta lagstiftning. Därmed ges möjlighet att träffa uppgörelser som är anpassade till olika branscher och arbetsplatser. Det är en styrka för svensk ekonomi och konkurrenskraft.

De fackliga organisationerna företräder också de anställda genom lagstiftning, som exempelvis lagen om anställningsskydd. Arbetsdomstolen är partssammansatt, vilket innebär att de fackliga organisationerna nominerar domare. A-kassorna, som är skattesubventionerade och regelstyrda, administreras av fackförbunden.

Denna svenska modell bygger på hög organisationsgrad och att fackliga företrädare är representativa för medlemmarna. Staten har givit fackliga organisationer ett ansvar som andra föreningar inte har.

Men modellen faller om människor som sköter sina jobb inte får vara med i facket på grund av vilka andra organisationer de är aktiva i och därmed står utan stöd i förhandlingar, vid uppsägningar eller om de blir arbetslösa. När fackliga organisationer agerar åsiktspolis hotar de grunderna för den värdefulla svenska modellen.

Mer läsning

Annons