Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Naturligt att EU-valet handlar om hela EU

EU-valet är det kanske enda tillfället att diskutera EU:s framtid

Annons
Spretiga krav. Partierna lyfter fram fler frågor än de som avgörs i EU-parlamentet i valet av svenska EU-parlamentariker.

Partierna har fått kritik för att lyfta fram frågor som avgörs på annat håll än i EU-parlamentet. Men det är rätt att utnyttja tillfället till att diskutera vart EU är på väg. Sedan gäller det dock att partierna står för vad de har sagt när deras representanter är med och beslutar i parlament eller ministerråd.

Som väljare är det lätt att känna sig förvirrad i EU-valskampanjen. Partierna tar upp frågor som EU-parlamentet inte beslutar om.

Folkpartiet vill gå med i Nato, och införa euron. Miljöpartiet och Centerpartiet är tydliga med att de inte vill införa euron. Socialdemokraterna vill ha svenska löner i Sverige genom att lägga till ett socialt protokoll i EU:s författning. Sverigedemokraterna vill ge mindre pengar till EU, medan Vänster- partiet vill omförhandla medlemskapet. Det finns fler liknande exempel

Nato är dock en helt annan organisation, vars medlemsansökningar EU-parlamentet inte behandlar. Sverige, inte EU-parlamentet, fattar beslut om vilken valuta vi ska ha.

En författningsändring kräver beslut i alla medlemsländer. Det svenska bidraget till EU är inte heller något EU-parlamentet beslutar om. Ett omförhandlat medlemskap skulle vara en fråga mellan de styrande i Sverige och hela EU.

Så mycket av det partierna talar om handlar om EU i största allmänhet, snarare än om vilka frågor som ska drivas just i EU-parlamentet. Det kan för all del verka vara ett taktiskt sätt att vinna väljare och öka valdeltagandet.

Partierna vet att kunskaperna om och intresset för EU-parlamentets dagliga verksamhet är mycket begränsad hos många väljare.

Det är naturligtvis bra när frågor där EU-parlamentet verkligen påverkar lyfts fram. Här finns flera exempel, som fiske, jordbruk, djurskydd, storleken på EU:s budget eller frihandelsavtalet med Ukraina.

Det kan öka väljarnas kunskaper om vad EU-parlamentet gör och vilka konkreta frågor svenska parlamentariker driver.

Men det är också en viktig poäng med att lyfta fram mer allmänna frågor om EU i valkampanjen, även om besluten fattas på andra håll.

Det pågår en ständig förändring inom EU, där fler frågor har lyfts upp för att beslutas gemensamt. Här finns en stark logik. Den inre marknaden, ett gemensamt uppträdande mot omvärlden och en gemensam valuta leder till krav på starkare samordning.

Samtidigt finns en risk att beslutsfattandet blir för krångligt och väljarnas möjlighet att utkräva ansvar försämras. I flera länder syns tecken på ett ökande missnöje med EU, och flera svenska partier lyfter gärna fram vad de inte tycker att EU ska göra.

De här viktiga frågorna får sällan utrymme i nationella valkampanjer, eller i den nationella dagspolitiken. Därför är EU-valet ändå det bästa tillfället att diskutera unionens framtid. Men då gäller det att partierna efter valet står för vad de har sagt.

Mer läsning

Annons