Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Passiv rökning är ett problem, ”passiv snusning” finns inte"

Strunt är strunt och snus är snus.

Annons
EU-följetong. Nu försöker EU åter att förbjuda det svenska snuset. Den här gången vill kommissionen gå bakvägen genom att förbjuda smaktillsatser, som finns i allt svenskt snus.

Sverige har under flera års tid haft ett undantag från det snusförbud som råder i EU. Undantaget innebär att svenskar i dag får köpa snus i Sverige och bruka det inom unionen. Detta undantag var nog en förutsättning för att ja-sidan kunde vinna folkomröstningen om medlemskap i EU

Men enligt ett nytt förslag ute på remiss från EU kan det dock bli ändring på det svenska undantaget. EU-kommissionen vill förbjuda flera olika smaktillsatser, som allt svenskt snus innehåller, i tobaksprodukter.

Detta är problematiskt av flera skäl. Till att börja med går det att fråga sig varför detta är en EU-fråga. Många i Sverige i dag ifrågasätter vad EU ska ha för roll i våra liv. Inte minst i efterdyningarna av att det integritetskränkande datalagringsdirektivet ska föras in i svensk lag. Ett direktiv satt på EU-nivå som Sverige trots hot om böter dröjde med att införa, till följd av ett slags civil olydnad i riksdagen.

En närliggande debatt ägde även rum förra året då det stod klart att EU inte tänkte tillåta svenska ideella föreningars undantag från att momsredovisa. Detta efter att Sverige lämnat ett kompromissförslag till EU-kommissionen rörande dess momsdirektiv. Från svensk sida föreslogs att föreningar som omsätter mindre än en miljon kronor om året även fortsättningsvis skulle slippa momsredovisning.

Vad har hänt med EU? Från att ha varit en union för en inre marknad med de fyra friheterna, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer har EU av många kommit att uppfattas som ett byråkratiskt monster.

För några år sedan var det formen på unionens gurkor som skulle kontrolleras och klassificeras och nu senast vill de från EU-håll alltså förbjuda vissa smaktillsatser i tobak.

Grunden till det aktuella remissförslaget om smaktillsatser bygger på omtankar om folkhälsan. Genom att vi i EU-området lever i välfärdsstater blir det ett problem om vissa grupper utsätter sig för risker och där-igenom kostar samhället mer. Men lösningen på detta bör inte vara förbud. Framför allt inte mot snus.

Det kan till och med diskuteras om personer som brukar snus verkligen kostar samhället mer. Snusanhängarna hävdar att alternativet kanske vore rökning, vilket är mycket värre för hälsan.

Just snusning drabbar inte heller omgivningen på det sätt som rökning gör. Passiv rökning är ett problem för andra, ”passiv snusning” finns inte. Vi får inte heller glömma vilken stark markering det är att totalförbjuda något. Är det verkligen nödvändigt att på överstatlig nivå förbjuda vissa smaktillsatser i tobak?

Inte minst när det gäller Sverige går det att ifrågasätta var vi ska dra gränsen för människors självbestämmande. Under torsdagen rapporterades, bara för att ta ett exempel, om en krögare i Oskarshamn som har åtalats för förseelse mot ordning då gäster har dansat på hans restaurang. Han döms nu till dagsböter då han inte har haft tillstånd för dans vid de aktuella tillfällena. När nu även EU i allt högre utsträckning väljer att blanda sig i människors förehavanden måste vi vara vaksamma.

Vi bör diskutera både om vad statens roll ska vara i våra liv liksom vad vi vill ha EU till. När det i allt högre grad blir möjligt att kontrollera människors hälsa vill staten uppenbarligen gärna göra det. Då gäller det att se upp. Folkhälsan bör inte få användas som en förevändning att inkräkta på individens integritet och självbestämmande.

Mer läsning

Annons