Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Pojköverskottet” har snarare förvärrats av flera i sig önskvärda förändringar

I flera länder har en i sig välkommen modernisering gjort att fler familjer har valt bort flickor. Sydkorea har dock kunnat vända utvecklingen.

Annons
Alltför ovanlig. I delar av Indien, liksom i flera andra länder, föds det ”onormalt” många pojkar. Foto: Scanpix

Inför den Internationella kvinnodagen krävde RFSU:s mammaambassadörer krafttag mot den stora mödradödligheten. Om alla rika länder i OECD gjorde gemensam sak skulle det handla om små summor per medborgare i de rika länderna. Sverige kunde även prioritera kampen mot mödradödlighet i biståndet.

Det visar att mycket kan göras för bättre levnadsvillkor och ökad jämställdhet med ganska enkla medel. Tidskriften Economist pekar däremot i sitt senaste nummer på ett än värre och mer komplicerat problem. I flera länder består eller förvärras skillnaderna mellan antalet födda pojkar och flickor.

Normalt skall det födas något fler pojkar än flickor, eftersom pojkar något oftare blir sjuka och dör. Om det handlar om mer än 105 pojkar per 100 födda flickor är skillnaden ”för stor”. Det innebär att ett signifikant antal familjer aktivt väljer bort flickor genom abort eller mord på nyfödda. Economist använder den talande titeln ”gendercide” (ungefär könsmord).

Den här frågan är tyvärr inte ny, men enligt Economist har det snarast blivit värre. Det handlar om stora länder som Kina (störst snedfördelning) och delar av Indien, men också till exempel Taiwan, Singapore, Vitryssland, Kaukasus, och Bosnien. Det finns även (om än små) tecken på ”för många” födda pojkar bland amerikaner av asiatiskt ursprung.

Alla de aktuella länderna fördömer könsselektion och det har funnits förhoppningar om att utveckling och bättre levnadsstandard i sig skall göra att ”pojköverskottet” försvinner. Så har dock inte skett. Det har snarare förvärrats av flera i sig önskvärda förändringar.

Modern teknik har förbättrat hälsovården, men även gjort det möjligt att avgöra könet tidigare under graviditeten. Födelsetalen har fallit. Fler väljer att ha färre barn. Rätten till abort har blivit mer allmän.

Den kombinationen har gjort att fler aktivt väljer att få åtminstone en pojke. Kinas ettbarnspolitik har framställts som en stor bov i dramat, men enligt Economist är det mer vanligt att flickor väljs bort när det handlar om andra eller tredje barnet om det första är en flicka.

Länderna drabbas dessutom själva av de här övergreppen mot flickor. Med en så skev könsfördelning blir många unga män ”över”. De hittar ingen att bilda familj med i samhällen där familjebildning är mycket viktig. Många ensamstående yngre män utan hopp för framtiden brukar leda till mer våld och ökad kriminalitet. Sådana tendenser skall redan synas.

Finns det då något hopp, eller sitter värderingen att pojkar anses förmer för djupt? Det finns exempel på att utvecklingen har kunnat vändas. Sydkorea hade under 1990-talet en lika skev könsfördelning som Kina, men är nu åter nere på en nästan naturlig nivå. Landet förde en aktiv jämställdhetspolitik genom bättre utbildning för kvinnor och tydliga rättsliga markeringar mot diskriminering och för lika rättigheter. Det verkar ha gjort att värderingarna förändrades.

I Indien finns den skeva könsfördelningen enligt Economist främst i nordliga delstater med lägre födelsetal. Sydindien tycks däremot ha klarat omvandlingen till låga födelsetal (de är i flera fall lika låga som i den utvecklade världen) utan att flickor väljs bort.

Den grymma verkligheten kan således förändras, men det kräver ett systematiskt eget arbete och påtryckningar utifrån.

Mer läsning

Annons