Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pomperi-possa 2.0

Annons

Det sägs att den som väntar på någonting gott aldrig väntar för länge. Ett påstående som regeringen år efter år tycks tillämpa på avskaffandet av värn-skatten. Så även i måndagens vår-proposition. Värnskatten är en marginalskatt på inkomster som infördes under mitten av 90-talet som en tillfällig lösning för att motverka den ekonomiska krisen. Den sägs alltid vara på väg att tas bort, bara inte just nu.

Värnskatten innebär att den som har beskattningsbara inkomster på över 532 700 kronor betalar en statlig inkomstskatt på 25 procent utöver kommunalskatten på drygt 30 procent.

Vid utformandet av skattesatser på inkomst måste det tas hänsyn till dels substitutionseffekten som innebär att människor arbetar mindre om skatten höjs eftersom det lönar sig mindre att arbeta. Samt dels inkomsteffekten vars påverkan är den motsatta, genom att människor får en sänkt nettoinkomst vid en skattehöjning arbetar de genom denna effekt mer.

I finansdepartementets långtids-utredning från förra året konstateras dock att empiriska studier visar att en höjd skatt leder till färre arbetade timmar, något som implicerar att det finns en högsta marginalskatt som kan tas ut över vilken skatteintäkterna minskar snarare än ökar.

Ett av syftena med beskattning är att omfördela inkomst. Det är av den anledningen som det svenska skattesystemet är progressivt, det vill säga andelen skatt ökar med inkomsten. Men tanken med omfördelande beskattning är inte att skapa beteende-förändringar hos dem som beskattas. Vilket alltså värnskatten gör då den har en negativ inverkan på antalet arbetade timmar. Skatten har till och med så pass snedvridande effekter att den troligtvis inte medför några intäkter alls.

Rent retoriskt passar det givetvis regeringen att inte sänka skatten för höginkomsttagare. Men när denna beskattning inte fyller någon annan funktion än att i Janteanda innebära en skatt som inte tillför några pengar till statskassan bör den avskaffas.

Mer läsning

Annons