Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Räntan är ett för trubbigt instrument för att ensamt motverka bubblor.

Riksbanken kan inte ensam hindra nya bostadsbubblor, utan politikerna behöver agera med ändrade regler, skatter och avgifter.

Annons
Alltid aktuellt. Bostadspriserna väcker ständigt intresse och oro.foto: VLT:s arkiv.

Sverige fick inte lika stora prisfall på bostäder som andra länder. Även om de flesta prognosmakare inte spår några större prisförändringar under 2010 finns varningar för framtida bubblor och stora prisfall. De senaste tio åren har priserna på villor och bostadsrätter i genomsnitt stigit rejält.

Den mycket låga räntan har hållit priserna uppe. Det gäller inte bara det senaste året och i Sverige. I efterhand anses centralbankernas, och kanske särskilt USA, alltför låga räntor ha bidragit till finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen.

Det är dock lätt att vara efterklok. Centralbankernas främsta uppgift är att hålla prisökningarna på en låg och stabil nivå. I Sverige är målet en inflation på två procent om året. Inflationen var låg under flera år och högre räntor kunde leda till högre arbetslöshet. I det läget var det svårt att motivera högre räntor för att börser, utlåning och fastighetspriser skenade.

Men resultatet blev katastrofalt. Därför bör risken för prisbubblor vägas in mer när centralbanker sätter sina styrräntor. Det kommer dock att innebära att räntorna blir högre än de annars skulle ha varit.

Samtidigt blir det svårt för centralbankerna att ensamma klara kampen mot nya bubblor. De kan då tvingas sätta så höga räntor att tillväxt och sysselsättning hotas. Nu är räntorna också extremt låga för att krisen är så djup, trots varningar för framtida bubblor.

Räntan är därför ett alltför trubbigt instrument för att ensamt motverka bubblor. Det krävs också politiska beslut om skatter och avgifter. Det gäller särskilt för länder som är med valutaunioner. Skulle Sverige gå med i EMU ökar kraven på politikerna att med andra medel än räntan hindra fastighets- och andra bubblor.

Hittills är resultaten på detta område allt annat än imponerande. Som fastighetsekonomen Stellan Lundström påpekat har politiska åtgärder i Sverige snarast eldat på prisfesten. Fastighetsskatten har tagits bort på ett sätt som har gynnat de dyraste villorna mest, medan avdragsrätten för lån har behållits. Bankerna har varit generösa med amorteringsfria lån och hög belåning.

Nu har bankerna blivit tuffare med lånevillkoren, men det skall mycket till för att politikerna skall våga återinföra en löpande fastighetsskatt och minska avdragsrätten. Däremot borde skatten på reavinsten vid försäljning egentligen minskas eller avskaffas. Men några sådana förslag finns inte, medan Socialdemokraterna föreslår att avgiften på den uppskjutna reavinsten skall tas bort. Det skulle ge ännu lägre skatter på ägda bostäder.

Det går också att skärpa reglerna för rörliga räntor eller ställa krav på amorteringar. I andra länder är bindningstiden längre för bostadslån.

Sådana politiska åtgärder kan på kort sikt vara impopulära. De måste införas gradvis och i en ny modell måste de tidigare snabba höjningarna av fastighetskatten från ett år till ett annat undvikas.

Men det håller inte att avstå från åtgärder. Höga priser slår hårt mot de som vill köpa sitt första hus eller bostadsrätt, som unga, hyresgäster och invandrare. Det är dålig fördelningspolitik och gör det svårare att flytta till ett nytt jobb. Bubblor får, som det senaste året har visat alltför väl, allvarliga effekter för många människor när de brister.

Det går inte att helt undvika störningar i ekonomin. Men de kan göras mindre genom aktiva åtgärder från både centralbanker och politiker.

Mer läsning

Annons