Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sammanfattningsvis kan sägas att fler utförare behövs och att det är bra att Centerpartiet har konkreta förslag.

Centerpartiet vill få fler landstingsanställda att starta eget genom att inrätta ett centrum. Det är bra att partiet har konkreta förslag, men tveksamt om ännu en insats för egenföretagande behövs.

Annons
Konkurrens. Centerpartiet vill se fler privata vårdalternativ och hoppas att en ökad konkurrens kan höja kvalitén på vården. foto: scanpix

I går presenterade Centerpartiet i Västmanland sitt länsprogram för de kommande fyra åren. Det innehöll framförallt landstingspolitik, men med inslag av nationella visioner och riksarbete och handlade i första hand om vårdfrågor.

Partiet vill gärna se fler alternativ inom vården, men kandidaterna understryker att vården ska finansieras av skattemedel och inte av egna sjukförsäkringar. Att garantera en bassjukvård, ser de också som landstingets viktigaste uppgift.

För att generera fler utförare vill Centerpartiet uppmuntra anställda inom vården att starta eget och inrätta ett starta eget- centrum i landstingets regi.

Det är bra att partiet markerar att man vill konkurrensutsätta landstinget ytter-ligare. Problemet är bara att det redan finns många insatser för dem som vill starta eget. Till exempel i form av Almi, Västerås Science Park, Kvinntätt (tidigare Företagsamma Kvinnor i Västmanland), Tillväxt-rådet och många fler.

Men Centerpartiet anser att det behövs ett särskilt stöd just för de som kommer från den offentliga sektorn eftersom de inte har samma anknytning till näringslivet. Kanske är det också sant att det känns mer avlägset för en sjuksköterska att starta eget än för en frisör eller restaurangmedarbetare.

Om partiet skulle få igenom förslaget blir det viktigt att från början etablera ett samarbete mellan landstingets starta eget- centrum och ovan nämnda aktörer. Kanske skulle landstingets centrum kunna inspirera till att ta första steget och informera om de särskilda regleringar som rör företagande inom sjukvården för att sedan lotsa de som visat intresse vidare.

Eftersom många landstingsanställda är kvinnor hoppas Centerpartiet att man med hjälp av ett starta eget-centrum skulle kunna få fler kvinnliga företagare i Västmanland. På så sätt skulle man ytterligare kunna jämna ut könsfördelningen i gruppen egenföretagare, vilket onekligen skulle se bra ut i statistiken. Det skulle tyvärr inte förändra det faktum att vårdyrken fortfarande är kvinnoyrken, men på lång sikt kanske leda till högre löner för sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden.

Men det kan också vara riskabelt för en organisation att uppmuntra sina anställda att bygga upp egna verksamheter. Hade det rört sig om ett vanligt företag hade det blivit en stor skandal om personal sa upp sig för att starta eget. Men landstingets situation är unik i det avseendet att det rör sig om en myndighet som har haft monopol under en väldigt långt tid.

En annan konsekvens blir att landstinget kan förlora några av sina bästa medarbetare, eftersom de som är mer driftiga och kompetenta troligen också i större utsträckning skulle kunna tänka sig att driva egna företag. Men det kan i slutändan tvinga landstinget att höja sin egen kvalité, vilket vore positivt.

Sammanfattningsvis kan sägas att fler utförare behövs och att det är bra att Center-partiet har konkreta förslag på hur man kan komma dit. Dock kommer partiet att behöva tänka mer på hur ett starta eget-centrum kan utnyttja de gränssnitt som finns mellan andra insatser för egenföretagande.

Att man på många platser får allt färre undersköterskor kan också påverka de anställdas inställning till att starta eget. Men åt vilket håll återstår att se.

Mer läsning

Annons