Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skatter är bäst för klimatet

FN:s klimatpanel vill ha koldioxidskatt för att stoppa kol och olja.

Annons
Klimathot. FN:s klimat-panel menar att kol- och olje-användningen måste minska snabbt. Bilden visar ett av Vattenfalls kolkraftverk. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/ NTB/Scanpix

FN:s klimatpanel är optimistisk om möjligheterna att stoppa den globala uppvärmningen. Den anser att både förnybara energikällor och kärnkraft behövs för att klara en snabb utsläppsminskning.

Det finns gott om krav på åtgärder i den senaste rapporten från FN:s klimatpanel. Det är brått- om att minska utsläppen från fossila bränslen, men det handlar det om många bäckar små.

Energisparande är fortsatt viktigt. Förnybara energikällor behöver goda villkor och här har utbyggnaden tagit fart.

Kärnkraften har en roll att spela för att göra elproduktionen fossilfri. Det gäller att forska vidare kring möjligheter att binda och lagra koldioxid. Panelen ser också naturgasen, ett fossilt bränsle med lägre utsläpp än kol och olja, som en brygga i arbetet för att få utsläppen av fossilgaser. Det är en kontroversiell ståndpunkt, som kan öppna för mer användning av den omdiskuterade frackingstekniken. Den har ökat USA:s gasproduktion och där konkurrerat ut kolet.

Panelen vill se mer av ekonomiska styrmedel, Den svenske experten Thomas Sterner framhåller den svenska koldioxid- skatten och de höga drivmedelsskatterna (främst bensin) i Europa och Japan som föredömen.

Det är ett viktigt påpekande. Skatter är mer effektiva styrmedel är regleringar eller utsläppsrätter, men har den politiska nackdelen att de tydligare syns i priset.

Reaktionerna i Sverige på rapporten är de vanliga. Regeringen framhåller att Sverige ligger i framkant. Miljöpartiet tycker att regeringen gör för lite och nämner mer vegetariskt i skolmaten.

Greenpeace vill ha 100 procent förnybart och kriti- serar Vattenfalls kolsatsningar i Tyskland, vilka ger dubbelt så stora utsläpp som hela Sveriges. Även Miljöpartiet har kritiserat Vattenfall.

Kritiken kan dock framstå som hycklande. Samma grupper brukar berömma Tyskland för dess forcerade kärnkraftsavveckling. Men den snabba avvecklingen av kärnkraft ökar det kolberoende som gör det lönsamt för Vattenfall att satsa.

Det vore bra om Klimatpanelens förord för fortsatt kärnkraftsanvändning kunde få genomslag i svensk debatt. Vi får mycket fossilfri el från kärnkraften.

Klimatpanelens krav på att snabbt minska kol- och oljeanvändningen bör dock även få producenter som Vattenfall att dra öronen åt sig. Det duger inte längre att bara säga att vi producerar så länge efterfrågan finns.

Frågan är dock betydligt svårare för Norge. Hur länge kan de fortsätta att pumpa upp så mycket olja?

Mer läsning

Annons