Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sverige har redan en bra energimix med vatten, skog och vind kombinerat med kärnkraft.

Nya och billigare metoder att utvinna naturgas ger visserligen mindre förbränning av kol och olja, men betyder fortsatta koldioxidutsläpp från fossila bränslen.

Annons
Ny teknik. Ett nytt utvinningssätt kallad fracking gör att både mer olja och naturgas kan ¿utvinnas, men främst anses gasen gå en ljus framtid till mötes i USA.foto: scanpix

Under sommaren har det kommit nya ¿alarmerande rapporter om att medeltemperaturen stiger och mer is än vanligt har smält på Grönland. Nyligen skrev USA:s Sverigeambassadör Mark Brezezinzki om det goda samarbetet i Arktiska rådet. Men egentligen handlar det om att uppvärmningen frigör nya områden i Arktis för exploatering av bland annat olja och naturgas.

Det är naturligtvis angeläget att utvinningen regleras och sker varsamt. Men på något sätt verkar det bakvänt om förbränningen av fossila bränslen leder till att nya områden i norr blir tillgängliga och används för att utvinna fossila bränslen.

Klimathoten spelar en undanskymd roll i den amerikanska valrörelsen, där det bland många republikaner har blivit en politisk nödvändighet att förneka eller förringa miljöproblemen. Ändå har USA enligt nya siffror från energiorganisationen IEA minskat sina koldioxidutsläpp med 7,7 procent sedan 2006, vilket är bättre än andra länder under den här tidsperioden.

Det finns flera förklaringar, som den ekonomiska nedgången, högre oljepriser eller effektivare energianvändning. Men en väl så viktig förklaring är ett skifte från olja till naturgas inom energisektorn.

Tidskriften Economist har nyligen haft närmast entusiastiska artiklar om gasens framtid. En ny borrteknik, så kallad fracking, har inneburit att utvinningen av naturgas har ökat dramatiskt i USA.

President Obama har hakat på och hävdat att USA har gastillgångar som räcker för 100 års konsumtion på dagens nivå och talat om hur gasutvinningen ska ge 600 000 nya jobb i slutet av årtiondet.

Naturgasen har fördelar jämfört med kol och olja. Den är renare och med den nya tekniken är fyndigheterna mer spridda än oljetillgångarna. Det minskar beroendet av instabila och hotfulla diktaturer som Iran eller Saudiarabien.

Naturgas släpper ut mindre koldioxid än olja och kol. USA är på väg att gå över från kol till gas när det gäller elproduktion, och Economist tror att transportsektorn också kan använda gas i stor skala.

De nya utvinningsmetoderna är omstridda. Det varnas för cancerrisker med restvattnet, jordbävningsrisk och att mycket vatten behöver användas. I Europa finns risken med beroendet av rysk gasimport.

Även om de här riskerna kan bemästras är också naturgasen ett fossilt bränsle. Enligt Economist minskar koldioxidutsläppen jämfört med oljeanvändning med 25 procent, men det innebär att 75 procent av utsläppen återstår.

USA:s stora satsning och det politiska ¿stödet talar för en stor gasanvändning. De nya utvinningsmetoderna kan göra gasen så billig att den slår ut andra energislag. Det är bra om det betyder att kol- och oljeanvändningen minskar. Låga gaspriser kommer dock också att göra det svårare för de förnybara energikällorna och för kärnkraften. Här kommer utsläppen i stället att öka om gasen vinner mark.

Sverige har redan en bra energimix med förnybara energikällor som vatten, skog och vind kombinerat med kärnkraft. Det ger låga utsläpp av klimatgaser. Vi bör därför avstå från naturgas, men stämmer de nya prognoserna kommer vi att få vänta länge på en värld utan fossila bränslen.

Mer läsning

Annons