Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Uppgörelsen ger en välbehövlig stabilitet

Det är bra med den breda enigheten om budgetramarna i Västerås, men mindre önskvärt att alla sju partierna skall vara med på alla framtida uppgörelser.

Annons
Brett styre i Stadshuset. De politiska blocken är i stort överens om budgeten i Västerås.

Det politiska läget i Västerås hade kunnat bli riktigt struligt och oförutsägbart. Om de båda politiska blocken hade lagt var sitt budgetförslag hade de tre oerfarna och inbördes oeniga Sverigedemokraterna blivit vågmästare om en budget på sex miljarder kronor. Det hade varit en ohållbar situation för såväl väljare som personal.

Nu har, som framgår på nyhetsplats, blocken enats om ramar och ett antal utredningsuppdrag. Det innebär att de tre rödgröna och fyra borgerliga partierna är överens om hur mycket pengar varje nämnd skall ha att röra sig med nästa år. De är också överens om ett beräknat överskott på 90 miljoner kronor. Det ger en välbehövlig stabilitet i kommunens verksamhet.

Däremot finns det några frågor där blocken inte har kunnat enas. Där blir det votering i fullmäktige. I pengar räknat gäller den största oenigheten 33 miljoner kronor i helårseffekt (13-14 miljoner under 2011), där de rödgröna vill förlänga vistelsetiden i förskola och fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga. Den borgerliga Alliansen föredrar att satsa pengarna på ökat lärartäthet i skola och förskola.

De tydligaste ideologiska skiljelinjerna handlar om upphandlingar inom vård och omsorg, möjlighet för eleverna att välja mellan flera aktörer inom Kulturskolans musikverksamhet och vårdnadsbidraget. De rödgröna vill utreda effekterna av de senaste årens upphandlingar och avskaffa vårdnadsbidraget. Alliansen vill gå vidare med valfrihet och upphandlingar, samt behålla vårdnadsbidraget.

Den gamla motsättningen om Gäddeholm finns kvar, de borgerliga vill avvakta med investeringen i Gäddeholmsvägen. Alliansen vill höja priset på SMS-biljetter till 22 kronor, de rödgröna vill ha oförändrat pris på 20 kronor. Alliansen är tydlig i sitt stöd för ett driftbidrag till flygplatsen, men även de rödgröna kommer att anslå pengar nästa år, men kallar det förlusttäckning.

I alla dessa frågor kommer de tre Sverigedemokraterna att fälla avgörandet, såvida inte någon enskild ledamot går emot partilinjen. Det gör att budgetfullmäktige kan bli ovisst och dramatiskt, men i det stora hela handlar det således inte om några avgörande skillnader.

Partierna i de båda blocken har därmed lyckats finna en modell för att hantera det oklara parlamentariska läget. De har gjort upp om huvuddragen och ramarna i budgeten, men lämnat utrymme för debatt och voteringar i några frågor.

Frågan är om den modellen kan fungera under hela mandatperioden. Det är angeläget att ekonomin fortsätter att skötas på ett ansvarsfullt sätt och att budgetramarna har en tydlig majoritet i fullmäktige. Samtidigt kan det bli otympligt och leda till urvattnade kompromisser om blocken skall hålla ihop och därmed alla sju partierna måste vara med på varje uppgörelse.

Här får partierna pröva sig fram, men det borde finnas utrymme för breda uppgörelser i en del frågor som inte omfattar alla partier. Det kan ge mer politisk debatt och de enskilda partierna får lite större möjlighet att profilera sig. För det vore olyckligt om det oklara majoritetsläget skulle leda till att väljarna får svårare att identifiera de politiska skillnaderna.

Mer läsning

Annons