Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktiga förbättringar av tågtrafiken kan göras genom bättre underhåll eller mindre utbyggnader.

Länstrafikbolagens tankar om att köpa egna tåg visar hur djupt missnöjet med SJ är. För det borde egentligen finnas bättre sätt att använda pengarna.

Annons
Ständigt bekymmer. Missnöjda pendlare klagar över sena tåg och dålig information.

Klagomålen och missnöjet med tågtrafiken ser inte ut att ta slut. I dag finns artiklar på nyhetsplats om missnöjda pendlare mellan Eskilstuna och Västerås. Tidigare har det främst varit pendlare mellan Västerås och Stockholm som har kommit till tals.

Klagomålen är återkommande. Det handlar om problem att planera sin tid och att våga lita på tidtabellen. Vid viktiga möten gäller det att ta ett tidigare tåg eller köra bil. Den som arbetar i butik eller på annat sätt måsta vara på plats en given tid har ett riskabelt liv som tågpendlare. Det är svårt att hämta barn på dagis eller fritis efter som det rätt som det är blir rejäla förseningar.

Bristen på korrekt information är ett annat återkommande klagomål. I stället för att från början ge en realistisk bild av förseningarna skjuts avgången fram några minuter åt gången, vilket tvingar pendlarna att i onödan stanna kvar i anslutning till perrongen.

Nyligen kom det fram att länstrafikbolagen i Mälardalen diskuterar att själva köpa in tåg för fem till sex miljarder kronor. Förhoppningen är att en sådan satsning skulle kunna ge fler avgångar och förbindelser.

Det låter egentligen inte särskilt praktiskt all lägga så mycket pengar på egna tåg. Men det är en tydlig manifestation av missnöjet med SJ:s sätt att sköta tågtrafiken och skall nog främst ses som något att hota med i förhandlingar.

Trots avregleringen är det inte många företag som har tillräckligt med egna tåg för att kunna utmana SJ på stora linjer. Det kan dock noteras att vissa tåglinjer ser ut att fungera bättre. Tågkompaniet har fått förnyat kontrakt med Tåg i Bergslagen och där verkar problemen ha varit mindre.

Bussar är ett annat alternativ till tåg, som dock har avvisats av länstrafikbolagens VD Conny Strand. Mellan Västerås och Uppsala samt Västerås och Enköping finns dock sedan länge möjlighet att välja mellan tåg och buss. Sedan något år gäller det även mellan Eskilstuna och Västerås, där bussbolaget Axelsons har tagit över alla studenterna på Mälardalens högskola från SJ och nu också konkurrerar med tåget om andra resenärer. Det ger en bättre turtäthet och större valmöjligheter för pendlarna, men bara så länge konkurrensen inte leder till en utglesad tågtidtabell.

SJ pekar för sin del på att underhåll och investeringar i järnvägen har varit för låga. Tågpendlingen har ökat och kapaciteten slår lätt i taket. Järnvägen är också mycket mer känslig för driftsstörningar än vägtrafiken.

På ganska raka sträckor med stort passagerarunderlag är dock tåget bäst. Men det kräver att banor och turtäthet förbättras samt att tidtabellen hålls bättre. Länstrafikbolag och lokala politiker kan främst underlätta pendling genom att fortsätta att göra biljettsystemet mer enhetligt och att hålla nere priserna. Nu finns bara skattesubventioner för resor inom länen trots att allt fler pendlar över länsgränserna.

Det hjälper dock föga att göra pendling lättare och mindre kostsamt om tågstörningarna fortsätter. Viktiga förbättringar kan göras genom bättre underhåll eller mindre utbyggnader såsom fler mötesplatser mellan Västerås och Eskilstuna eller dubbelspår i Ramnäs. Sådana insatser är väl så viktiga som mer spektakulära satsningar på nya banor eller ”supersnabbtåg”.

Mer läsning

Annons