Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Viktigt att tänka igenom vilka man bygger för.

Att flytta hemifrån är för många synonymt med att livet börjar på riktigt och en följd av studier eller jobb. I tider av ungdomsarbetslöshet är det därför viktigt att tillgodose ungas bostadsbehov.

Annons

I många större städer råder akut bostadsbrist. Bara i Stockholm talar Handels-kammaren om att det saknas 73 000 bostäder. I huvudsak anses bristen bero på att det byggs för lite och på att bostadsmark-naden inte fungerar.

Värst är problemen för unga som varken har råd att köpa en bostadsrätt eller har hunnit stå tillräckligt många år i kö för att få en hyresrätt. En del tvingas bo kvar hemma. Andra har föräldrar som kan hjälpa dem att betala hyror och insatser. Detta har skapat stora klassklyftor. Att klyftorna visar sig så tydligt och så tidigt kommer att påverka de ungas sätt att se på sig själva och sin klasstillhörighet under resten av deras vuxna liv.

Bostadsbristen hindrar också vissa unga från att komma in på arbetsmarknaden. Risken att inte hitta en bostad kan få dem att avstå från att söka ett jobb på annan ort och på så sätt förstärker bostadsbristen också ungdomsarbetslösheten.

För de som studerar kan det vara ännu svårare att hitta en bostad. Högst är trycket i Stockholm, Uppsala och Lund. Där är bostadskrisen ett faktum samtidigt som man får rekordmånga nya studenter i höst. På sikt kan bristen på studentbostäder i dessa orter göra att vissa studenter väljer att plugga i andra städer, för att vara säkra på att ha någonstans att bo.

I Västerås är bostadsbristen mindre än i många andra, till storleken lika, städer. VLT berättar i dag om byggfeber och om hur det byggs ovanligt många hyreslägenheter just nu. Enligt en kalkyl behövs 500 nya bostäder per år, ett mål som kommunen troligen kommer att klara. Kalkylen visar även att bostadsmarkanden är i balans eftersom det finns ungefär lika många bostadsrätter, hyresrätter och småhus.

Men alla är inte lika nöjda. Somliga är upprörda över att så många hyresrätter i centrum har omvandlats till bostadsrätter. Andra ifrågasätter varför nybyggda lägen-heter är så dyra och varför det inte finns fler små och billiga lägenheter. I populära om-råden är kötiderna för en hyresrätt orimligt långa och även om problemen här inte är lika stora som i Stockhom förekommer förmodligen en viss svarthandel med andrahandskontrakt och ockerhyror.

Kanske är det inte heller helt försvarbart att påstå att bostadsmarknaden är i balans utifrån en kalkyl som jämför förekomsten av olika bostadstyper. Man måste även titta på hur fördelningen ser ut i olika områden. Det är heller inte realistiskt att placera en studentlya med delat kök och en nybyggd fyra med hög standard och sjöutsikt i samma kategori bara för att båda lägen-heterna kallas hyresrätter.

Under vår livstid gör vi karriär. Inte bara en yrkeskarriär, utan också en boende-karriär. Och precis som på arbetsmarknaden är det på bostadsmarknaden viktigt att få in den där första foten.

Det är bra att det byggs nya bostäder i Västerås. Men det är viktigt att tänka igenom vilka man bygger för.

Unga är ingen stark målgrupp. Att bygga studentbostäder, eller andra billigare lägenheter, är på kort sikt inte lika lönsamt som att bygga exklusivare bostäder. På lång sikt har vi inte råd att hindra unga från att flytta hemifrån och börja sina liv.

Mer läsning

Annons