Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Överläkare: Brist på pengar ger färre platser på strokeenheten

Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) tar den 10 maj upp ett viktigt problem, och framhåller att alltför få strokedrabbade människor med förmaksflimmer får behandling med blodförtunnande medicin och därmed riskerar nytt stroke. NHR påpekar också att Västmanland i jämförelse med andra landsting verkar ha en låg andel människor som får förebyggande behandling.

I de nationella riktlinjerna för strokevård ingår åtgärder vid förmaksflimmer, men de är tyvärr svåra att leva upp till i praktiken. Det är av många skäl svårt att hitta människor med förmaksflimmer, som dessutom bara är en av många riskfaktorer för stroke. Jämte blodförtunnande behandling vid förmaksflimmer ska sjukvården även genomföra andra viktiga åtgärder som förhindrar att människor återinsjuknar i stroke. Dit hör operation av förträngda halskärl, hjälp till rökstopp och behandling av högt blodtryck.

Vid sjukhuset i Västerås övervakar vi strokedrabbade och letar systematiskt efter tillfälliga förmaksflimmer. Strokeenheten har ny utrustning för kontinuerlig hjärtövervakning, vilket avsevärt ökar möjligheterna att hitta tillfälliga förmaksflimmer och sätta in skyddande behandling. Sjukhuset har också sedan ett år tillbaka en återbesöksmottagning där strokedrabbade får träffa en strokesjuksköterska tre månader efter insjuknandet. Alla som har vårdats för diagnoserna stroke eller TIA (så kallad varningsstroke) kallas för uppföljning, och en av mottagningens uppgifter är att aktivt kontrollera om dolt förmaksflimmer finns. Den kombinationen kommer att innebära en förbättring i den riktning som NHR efterlyser.

Antalet människor i Västmanland som behandlas med den blodförtunnande medicinen Waran är drygt 5000. Bland dessa tar cirka 3000 medicinen på grund av förmaksflimmer, vilket minskar risken för stroke med två tredjedelar. De närmaste åren kommer också flera nya mediciner som kan ersätta Waran. NHR uttrycker oro över att de nya medicinerna inte kommer att användas i Västmanland, men till hösten börjar vi i Västerås med läkemedlet dabigatran för människor som inte bör behandlas med Waran. Det är dock viktigt att komma ihåg att de nya medicinerna inte är bättre än Waran, utan i stället fungerar som ett alternativ. De gör att den strokedrabbade slipper täta blodprovskontroller, men de har samtidigt biverkningar och nackdelar som Waran inte har.

Sjukvården kommer att erbjuda den behandling som är lämpligast för var och en med hänsyn till individuella förutsättningar. Den drabbades bästa är en självklarhet för landstinget och det är känt sedan länge att människor med förmaksflimmer samt någon riskfaktor behöver förebyggande behandling. Alla som av medicinska skäl behöver de nya medicinerna kommer att erbjudas dem, och en eventuellt ökad kostnad vägs upp av den hälsoekonomiska vinsten i att fler människor får effektiv och lämplig behandling.

Den stora utmaningen inom sjukvården är att väga nytta mot risk. Vi måste identifiera de människor som har nytta av en viss behandling, men också hitta dem som inte bör behandlas på grund av ökad risk. Behandling med blodförtunnande mediciner är inte riskfri och det gäller också de nya medicinerna.

Mycket kan göras för att förbättra prognosen för människor som insjuknar i stroke. De två viktigaste insatserna sjukvården kan erbjuda är dels omedelbar akutbedömning vid misstanke om stroke, och dels snabb inläggning för vård på strokeenhet.

Botande behandling kan ibland ges med propplösande medicin (så kallad trombolys), men behandlingen måste påbörjas inom 4,5 timmar. För den strokedrabbade är det alltså bråttom – omgivningen eller den drabbade själv måste snabbt inse att man bör uppsöka akutmottagning för omedelbar bedömning. Därför behöver allmänheten mer information om stroke och strokesymptom. Vård på strokeenhet ger bevisat bättre prognos för tillfrisknande och överlevnad. Dessvärre är tillgången på platser vid strokeenhet en bristvara, framför allt på grund av ekonomisk resursfördelning. Det kan strokedrabbade, anhöriga och andra engagerade bara påverka indirekt genom samhällsdebatt, politiska val och arbete i intresseföreningar. Därför välkomnar vi NHR:s engagemang.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel