Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Paul Hangård: Biobränsle är inte klimatneutralt

Annons

Är biobränsle klimatneutralt på kort sikt? Bilden visar biobränsle till ett kraftvärmeverk.                                         Foto: TT

Biogen koldioxid, alltså utsläpp från biobränsle ingår inte i nationell och internationell (EU) utsläppsstatistik. Detta trots att energikällan biobränsle är något större än energikällan fossilt bränsle, 139 TWh respektive 125 TWh i Sverige år 2016 och därmed ger momentana utsläpp av samma storleksordning som den fossila delen.

Skälet till att koldioxid inte räknas är, att man anser att den ingår i det förnybara kretsloppet. Den binds när träd och grödor växer och avges när de förbränns eller bryts ned. Ingen hänsyn tas till fördröjning mellan utsläpp och upptag av koldioxid.

Olika forskarrapporter ifrågasätter på denna grund bioenergins klimatneutralitet. I ett pressmeddelande från Kungliga Vetenskapsakademien från 2 juli 2018 skriver man att:

”Det är både naivt och missvisande att kalla all skogsbiomassa för en koldioxidneutral och förnyelsebar energikälla.

Skogsbiomassa behöver lång tid för att återbetala den koldioxidskuld som uppstår vid förbränning och kan öka nivåerna av koldioxid i atmosfären och på så vis äventyra målen i Parisavtalet.”

Skogsbiomassa behöver lång tid för att återbetala den koldioxidskuld som uppstår vid förbränning och kan öka nivåerna av koldioxid i atmosfären och på så vis äventyra målen i Parisavtalet.”

I SVD debatt 26 september 2018 skriver Anders Lindroth medlem i Kungliga Vetenskapsakademien:

”Det tar 20-30 år för ett kalhygge att kompensera för utsläppet. Detta är alltså ingen bra lösning med tanke på att vi dessutom har kravet på oss att snabbt minska utsläppen till atmosfären.”

Jag har även läst inlägg från Lindroth-Moberg om utsläppsproblematiken från biogena bränslen där dessa forskare skriver: ”Förnybart från skogen kan omöjligt rädda klimatet”, ”Kalhyggesbruk ger stora utsläpp av växthusgaser” och ”Allvarligt att etablissemanget inte tar till sig fakta”.

I en rapport ”CARBON dioxide emissions from wood fuels in Sweden 1980-2100”, skrev Sören Wibe,

” Att anse trädbränsle klimatneutralt är inte sant i det korta och medellånga perspektivet eftersom användande av trädbränsle ökar utsläppen av koldioxid snabbare än upptaget av koldioxid från nya träd. Trädbränsle släpper ut omkring 60 procent av den koldioxid som skulle ha släppts ut om motsvarande energi skulle ha producerats av olja. Nuvarande praxis att ignorera utsläppen från trädbränsle och sätta dem till noll i nationell och internationell statistik över ”greenhouse” utsläpp är därför ej korrekt.”

Princeton University hävdar i en artikel att:

”Europas policy att hävda användning av trädbränsle som klimatneutralt riskerar att i stor skala öka Europas utsläpp av ”greenhouse” utsläpp och orsaka allvarlig skada till världens skogar. Denna policy beräknas dubblera Europas användning av förnybar energi under åren fram till 2030.

Detta går emot rådet från 800 vetenskapsmän genom att hävda att trädbränsle skall betraktas som klimatneutralt och därmed leda till att träd kan huggas ned för att brännas. Detta går längre än tidigare användning av avfall från skogen som bioenergi.”

Detta går emot rådet från 800 vetenskapsmän genom att hävda att trädbränsle skall betraktas som klimatneutralt och därmed leda till att träd kan huggas ned för att brännas.

Således tycker man även i USA att det är fel att betrakta biomassa i sin helhet som klimatneutralt och bränna skogen.

Dags att ifrågasätta om biobränslet är klimatneutralt i ett kortare perspektiv.

Paul Hangård

pensionerad Elkraftingenjör från ABB

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons