Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Pedagog: Hur står det egentligen till med skolorna i Västerås?

Det är valår i riket och i vår stad Västerås. Snart haglar förslagen och de grandiosa förbättringsplanerna över oss likt ett sommarregn.

När man läser det som skrivs om vår skola och barnomsorg är det lätt att få intrycket att stora satsningar har gjorts senaste tiden. Det är snarare tvärtom. Faktum är att Västerås stad bryter mot lagen varje dag. Vår skollag slår fast att alla barn har rätt till likvärdig utbildning och extra stöd när det behövs.

Detta är tyvärr bara en pappersprodukt. I vart och varannat klassrum sitter det barn med behov av assistent, en till en-undervisning och därtill familjestöttning. Dessa barn tar enormt mycket kraft och tid. Vi har i staden hela skalan från små, sargade sjuåringar som inte klarar av att vistas i ett klassrum, till äldre barn med diagnoser och inlärningsstörningar. Sedan har vi alla andra barn, den stora skaran, som även de har rätt att bli sedda och få den utbildning svensk skollag slår fast.

Jamen, tänker ni kanske, det har ju införts läsa och skriva-garantier, betygsliknande omdömen från år ett samt än fler kontrollstationer? Det äger sin riktighet. Problemet är bara att det är samma personal som ska sätta in dessa stödresurser utan extra tid eller fler vuxna. Det är som att konstatera att ditt däck i cykelstaden Västerås har fler hål än du har händer att täcka med, men inga fler hjälpande händer sätts dit.

Som en kollega på en annan skola uttryckte saken: ”Vi har inte ens en specialpedagog på skolan och de är förvånade att inte alla barn når målen”. Lägg därtill att det är en väntetid på upp till ett år för de barn som skulle behöva gå i en liten grupp. Under tiden är de kvar i den stora klassen och mår dåligt.

Västerås har duktiga pedagoger med kunskap, empati och lärande som ledord. Tröttheten över att förutsättningarna för vårt jobb och barnens bästa försämras är stor. Barngrupper ses som siffror på ett papper, inte som individer med olika behov. Ett enskilt barn kan i vissa fall ta lika mycket tid och kraft som tio andra. För att förstå detta måste man vara insatt i verksamheten. Det räcker inte att läsa rapporter! Kom ut till oss och prata med pedagogerna på plats!

Sverige är ett rikt land, tro inget annat. Vår egen stad gick 204 miljoner kronor plus förra året. Detta samtidigt som nedskärningarna i skolan och fritidshemmen ökar. Allt handlar om prioriteringar. Kommunala hemsidor och flygplatser sätts högt i dagens Västerås. Tänk om skolor och fritis hade samma status!

Det går inte att bara skylla på mindre barnkullar om man vill behålla någon kvalitet i verksamheten. Pedagoger som går i pension ersätts inte. Min egen mycket väl fungerande enhet ska just nu spara tre miljoner. Det är minst sex tjänster. Vart ska de tas utan att barnens rätt och pedagogernas arbete försämras?

De nya sparkraven på fritidshemmen innebär att barn till arbetslösa inte får vistas på fritis i samma utsträckning som tidigare. Detta innebär att skolan som enhet får in mindre pengar och måste kompensera detta genom nedskärningar i personaltätheten. Skolor i områden med hög arbetslöshet drabbas alltså dubbelt. De IDA-pengar som ska kompensera räcker inte på långa vägar.

Det för också med sig att rektorer känner sig pressade att trycka in så många barn som möjligt i förskoleklasser och ettor, då varje barn som senare kanske byter skola försämrar ekonomin totalt sett.

Vi står verkligen inför ett vägskäl. Varje barn som trillar igenom vårt allt mer grovmaskiga skyddsnät kostar staten miljonbelopp i form av senare insatser, kriminalitet och personliga tragedier.

Laga nätet! Satsa nu! Prata med oss pedagoger!

Till alla politiker, områdeschefer och stabsfolk, läs detta varje gång innan ni sanktionerar endimensionella budgetar:

”2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”

Mats Bennbo

pedagog, Västerås

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel