Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Pensionärerna har blivit ignorerade länge nog

Regeringen har genomfört många bra politiska åtgärder under sitt regeringsinnehav, speciellt på det ekonomiska planet. Detta har gett berättigad och positiv uppmärksamhet internationellt.

När det gäller den inhemska politiken finns anledning att rikta skarp kritik mot att man ignorerat pensionärer och deras inkomster och skatter. Det senaste beviset för detta framkom vid budgetarbetet för 2012. Ett ekonomiskt utrymme på 5,4 miljarder kronor, ursprung-ligen aviserat för sänkt pensionärsskatt, togs i anspråk för sänkt restaurangmoms.

Pensionerna har sänkts med 7,3 procent under åren 2010-11. I år har en uppräkning skett från en lägre nivå, jämfört med 2009, med 3,5 procent enligt gällande regler. Det ger en ökning av bruttopensionen på 200-500 kronor, beroende på aktuell pensionsnivå. För att nå samma nivå på pensionerna som 2009 krävs en ytterligare uppräkning på 4 procent.

Orsaken till sänkningen var att den så kallade bromsen slog till. Inbetalningarna till AP-fonderna var lägre än utbetalningarna. I detta sammanhang kan man inte bortse från det lån från AP-fonderna på 258 miljarder kronor som Göran Persson genomförde under 1990-talet. Här uppkom en fordran från fonderna till dåvarande regering, som nu gått i arv till alliansregeringen.

Jobbskatteavdraget har hittills kostat 70 miljarder kronor och avsikten var att höja sysselsättningsgraden. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (Ifau) har i en rapport konstaterat att det är ytterst tveksamt om jobbskatteavdraget gett någon som helst effekt på sysselsättningen. Om regeringen i stället använt sunt förnuft och avsatt, säg 25 miljarder kronor, av de 70 tillgängliga till en avbetalning på skulden till AP-fonderna, hade en sänkning av pensionerna inte blivit nödvändig. Resterande 45 miljarder hade ändå räckt till en rejäl skattesänkning. Såväl löntagare som pensionärer hade blivit nöjda och fler pensionärsröster i valet 2010 hade bidragit till bibehållen riksdagsmajoritet.

Under normala förhållanden regleras pensionerna årligen av ett följsamhetsindex där hänsyn tas till bland annat löneutveckling och inflation. Dessutom har politikerna infört en så kallad norm, som reducerar detta index med 1,6 procent varje år. Detta innebär att uppräkningen av pensionerna under en femårsperiod minskar med 8 procent – ett faktum som de flesta pensionärer inte känner till. Många politiker saknar också kunskap om normen, vilket framkommit vid besök i valstugor och i montrar på mässor.

Regeringen har höjt grundavdraget med avsikt att lindra skattebördan. Denna åtgärd får inte likställas med en permanent skattesänkning utan får betraktas som en temporär företeelse. Jobbskatteavdraget däremot är en reell skattesänkning av bestående art, som enligt statsminister Fredrik Reinfeldt betyder en extra månadslön till löntagarna.

Moderaterna har i sitt korrigerade partiprogram annekterat orden rättvisa och jämlikhet. För att leva upp till innebörden av dessa ord måste kommande skattesänkningar göras likvärdiga. Pensionärerna måste få reella skatte-sänkningar, alternativt kan nästa jobbskatteavdrag utges i form av höjt grundavdrag.

En summering av pensionärernas situation visar att 2014 har man en inkomst, pension, på samma nivå som 2009. Dessutom får man avstå från en årlig uppräkning, som efter fem år skulle gett cirka 10 procent i påslag på pensionen. Under perioden 2010-2014 får löntagarna årliga lönepåslag på 2-3 procent och jobbskatteavdrag i storleksordning 100 000- 125 000 kronor.

Pensionärerna är en timid och tålig grupp som länge nog blivit ignorerade av politikerna. Det är inte pensionärernas fel att det skapats en ”norm”, en ”broms” och en ”skatteklyfta”. I samtliga fall är det politikernas beslut som pensionärerna får betala respektive uppleva som orättvisa.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel