Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Polisförbundet: Låt poliserna bli högskoleutbildade

I dag fortsätter ett stort antal politiker med uppdrag i polisstyrelser och polisnämnder Sveriges polisriksdag i Västerås.

Syftet med polisriksdagen är att i början på en ny mandatperiod informera och sprida kunskap om strategiskt viktiga frågor för polisen. En av de absolut viktigaste frågorna för att svensk polis i framtiden ska kunna klara sitt uppdrag att minska brottsligheten och öka tryggheten är att nuvarande polisutbildning reformeras till en högskoleutbildning.

En ny polisutbildning har varit på gång länge och under de senaste fem åren har utbildningen utretts två gånger. Båda utredningarna föreslog att nuvarande grundutbildning till polis bör ersättas med en högskoleutbildning, förlängas från 2,5 år till 3 år och kopplas till forskning. I den senaste utredningen, presenterad av Säkerhetspolisens generaldirektör Anders Danielsson våren 2008, var i princip samtliga remissinstanser positiva till förslaget. Det finns också en stark politisk enighet i att reformera polisutbildningen. Under Almedalsveckan förra året svarade samtliga partier ja på frågan om en högskoleutbildning för poliser vid en debatt Polisförbundet arrangerade. Nu är det tid att gå till handling.

Polisförbundet har under många år drivit frågan om att reformera polisutbildningen. Framför allt för att polisen ska kunna stå emot, bekämpa och förebygga brott på ett modernt sätt och bibehålla ett fortsatt högt förtroende hos medborgarna. Omvärlden blir allt mer komplex och brottsligheten än mer avancerad vilket kräver en flexibel polis som kan analysera, kritiskt granska och omsätta den kunskapen i praktiskt polisarbete. Medborgarna har rätt till en polis vars utbildning vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Därför måste polisutbildningen införlivas i högskolesystemet.

Polisen ska spegla samhället i övrigt och har krav på sig att organisationen ska bestå av fler kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund. Statistiken visar att under senare år är det just de grupperna som söker till högskolan och en högskoleutbildning öppnar för en bredare rekrytering av grupper att söka till polisen.

Andra länder, som Norge har sin polisutbildning kopplad till högskola. En allmän uppfattning är att polisforskningen i Sverige länge varit eftersatt och att en naturlig plattform för sådan forskning saknas. Svensk polis riskerar att halka efter våra nordiska grannländer om inte polisutbildningen reformeras till en högskola.

Polisförbundet vill det här:

Polisutbildningen reformeras till en riktig högskoleutbildning

Skapa en naturlig grund för forskning och forskarutbildning på polisområdet

Även de praktiska momenten under utbildningen ska ge högskolepoäng.

Det är viktigt att den studietid poliseleverna lägger ned under praktikperioden också ger akademiska poäng. Så är det inte i dag. Det finns idag flera utbildningar, till sjuksköterska, läkare och tandläkare med inslag av praktiska moment som är förlagda till universitet och högskolor och ger poäng.

Varje polis är stolt över sitt yrkesval och vill vara rustad för de prövningar som kommer. I framtiden innebär det att varje enskild polis måste ha ännu större förmåga att självständigt och kritiskt gör bedömningar, se problem och förslå lösningar. Det innebär att poliser måste få möjlighet att utveckla sitt lärande efter utbildningen och att den kunskapen är kopplad till forskning.

Polisförbundet konstaterar att det finns en bred politisk enighet om en högskoleutbildning för polisen. Båda politiska blocken har tillsatt varsin utredning och kommit fram till samma sak. Det är därför svårt att förstå varför ett beslut om utbildningen har hamnat i långbänk på justitiedepartementet. Bättre förutsättningar att ta ett beslut i frågan kan inte finnas. Regeringen har nu möjlighet att ta ett stort steg framåt i att förankra en långsiktig och hållbar polispolitisk över partigränserna.

Polisförbundet efterlyser nu ett beslut, när kommer det?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel