Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Praktikertjänst: Politiker måste bli bättre på att följa upp verksamheten hos privata vårdgivare

Vi tycker att landstingen, och framför allt politiker i Västmanlands län, måste bli bättre på att följa upp den vård som ges inom ramen för vårdvalet i primärvården. Praktikertjänst har varit verksam inom den privata vården i över 50 år. Från att man knappast följt upp kvalitet alls, ser vi nu olika uppföljningar av kvalitet beroende på var vi är verksamma.

Samhällsdebatten handlar sällan om kvalitet på vården utan handlar ofta om privat eller offentlig, vinst eller ej. Att debatten inte hamnar rätt, menar vi, beror på att fokus hos primärvårdens vårdgivare, både privata och offentliga, inte har varit tydligt inriktad på kvalitetsutveckling.

Politiker måste få verktyg att påverka kvaliteten på den vård som ges. Det är politikens ansvar som finansiär av sjuk-vården att ha en god kontroll av hur skattemedlen används och vi vill att våra resultat följs upp.

Inom Praktikertjänst ser vi flera områden som kan förbättras. Viktigast är att vi får ett system för uppföljning av kvaliteten i primärvården över hela landet. När lands-tinget i Västmanland har en egen definition av kvalitet, är det inte lätt att följa upp och jämföra. Med gemensam definition ökar kvaliteten i och jämförbarheten i uppföljningen av oss vårdgivare, både för beslutsfattare och för patienter.

Vi ser även brister i att avtal som finns inte följs upp tillräckligt och att uppfölj-ningen inte är ändamålsenlig, med följd att det är svårt att försäkra sig om att vi vård-leverantörer lever upp till kvalitetskraven i våra avtal. Den nationella patientenkäten genomförs årligen och mäter mjuka värden som bemötande och tillgänglighet. Detta är bra, men räcker inte för att ge en hel-täckande bild av vårdens kvalitet.

Att förbättra uppföljningen av alla vård-givares verksamhet är angeläget för hela branschen så att diskussionen kommer att handla om rätt saker. Vi önskar diskussion om säkerhet i vården och uppföljning av gemensamma kvalitetsmål och mindre diskussion om driftsform och vinst.

Vi uppmanar därför landstinget i Västmanland att under 2012 ta fram en ny modell för revision och tillsyn. Denna modell deltar vi gärna i utformningen av med det tydliga syftet att modellen ska leda till en mer systematisk uppföljning än vad som hittills gjorts.

På detta sätt bygger vi tillit mellan oss som utför vård och allmänheten som finansierar vården via skatten. Praktikertjänst har inget att förlora på att vi granskas noga. Tvärt om så vill vi visa allmänheten och politiker de positiva vårdresultat som vi menar oss uppnå.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel