Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Privatägda flygplatser mer framgångsrika

Annons

Med en travestering på Jeppes supande, kan man säga att ”alla säger att flygplatsen går med förlust, men ingen frågar varför”.

I Mats Ericsons debattartikel den 4 februari presenteras alla kostnader som flygplatsen orsakat Västerås kommun. Sammanlagt 300 miljoner kronor, plus aktieägartillskott, har satsats. Inga krav ställs på bolaget, hävdar han.

Och Ericson har säkert rätt. Jag har tidigare i ett par insändare försökt att belysa styrelsens (och verkställande direktörens) betydelse för att skapa ett framgångsrikt företag.

Skillnaden mellan Skavsta flygplats och Västerås flygplats är att den förstnämnda är privatägd och framgångsrik. En sjufaldig ökning av passagerarantalet den senaste tioårsperioden talar sitt tydliga språk.

Lönsamheten är god. Kan det bero på att man har professionella, politiskt obundna, styrelseledamöter?

Genom att Västerås flygplats är ägd av kommunen, tillsätts styrelsen med personer ur de styrande politiska partierna. För att styrelsen på ett kompetent sätt ska kunna styra bolaget och välja ledning krävs att det finns rätt personer i styrelsen.

Har fullmäktige tagit sitt ägaransvar och exempelvis bestämt vilka verksamhetsområden som är aktuella innan styrelsen tillsattes?

Av styrelsens sammansättning kan man konstatera att posterna har tillsatts enligt partiernas styrkeförhållande. Man kan väl gissa att varje parti fått i uppdrag att ta fram namn på de personer som skall företräda dem.

Eftersom styrelseplatser i kommunens bolag är eftertraktade, får man förmoda att lång och trogen tjänst inom partiet väger tungt, tyngre än kompetens och duglighet för uppdraget.

Jag är fullständigt övertygad om att Västerås flygplats skulle ha en helt annan och ljusare framtid om styrelsen i stället för politiska lekmän skulle bestå av erfarna industrialister, entré- prenörer och företagsledare från näringslivet. Eller, varför inte, styrelseproffs?

Att fortsätta i gamla hjulspår leder uppenbarligen ingen vart.

På olika sätt har jag, utan att lyckas, försökt att få veta vilka kompetenser de enskilda ledamöterna i flygplatsstyrelsen har. Vem eller vilka har erfaren-heter av att arbeta i ledande funktioner i ett storföretag? Vem eller vilka har erfarenhet av styrelse- arbete i privata företag?

Och, viktigast av allt: hur tänker styrelsen agera för att vända den negativa trenden?

Förhoppningsvis är Västerås kommunfullmäktige beredd att redovisa detta för oss skattebetalare, så att vi kan vara förvissade om att flygplatsens problem tas om hand av en duglig styrelse och ledning. I förlängningen skall detta leda till en positiv utveckling av flygplatsen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel