Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

PRO: Beklagligt att demokratin blir lidande

Pensionärsråden finns i samtliga landsting i landet. Genom dessa råd har de äldre genom sina organisationer möjlighet att bevaka de äldres intressen i till exempel sjukvårds-frågor av olika slag. Vilket inflytande man har beror på vilken typ av reglemente som landstingsfullmäktige har antagit.

I vårt landsting står det att syftet med Landstingets pensionärsråd är att stärka inflytandet i frågor som rör äldre och att vara ett forum för information och kunskapsspridning och slutligen att pensionärernas synpunkter beaktas i landstingets verksamhetsplanering.

Landstingets pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna i Västmanlands län och Landstinget Västmanland.

Samtliga Pensionärsorganisationer sände år 2007 ett brev till samtliga riksdagspartier beträffande det viktiga med att ha pensionärsråd i kommuner och landsting och att dessa bevaras och stärks. Efter en gemensam diskussion mellan partierna kom ett svar som var undertecknat av samtliga partisekreterare.

I slutet av svaret skriver man följande: ”Råden har växt fram lokalt/regionalt. Det har varit av stor betydelse för förmågan att verka utifrån skilda förutsättningar i olika delar av landet. Vi ser följaktligen positivt på om pensionärsorganisationerna tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) fortsätter att utveckla råden och dialogen – till gagn för landets äldre men också för demokratin.”

I en debatt i riksdagen mellan Ylva Johansson (S) och folkhälsominister Maria Larsson (KD) var man överens om att råden är viktiga. De vill inte att de skall avvecklas. ”Det vore en oroande utveckling,” sade bland annat Maria Larsson.

I vårt län väljer organisationerna vilka som skall representera dem i Landstingets pensionärsråd. De som väljs är människor med stor arbetslivserfarenhet och kunnande inom olika områden. Genom sina organisationer får de utbildning i dessa svåra frågor sam-tidigt som de deltar i organisationernas möten om vad som händer i Landstinget.

Nu tänker majoriteten tysta dessa röster och detta protesterar vi emot eftersom vi vet att vi har tillfört en hel del i det pensionärsråd som nu finns. Kan det vara så att vi har varit för besvärliga?

Enligt reglementet skall rådet ta upp frågor som berör de äldre. Detta har inte Landstingsledningen levt upp till.

Ett nu aktuellt förslag är att höja avgiften i primärvården från 120 till 140 kronor beroende på privatiseringen av apoteken.

Detta har inte tagits upp i rådet. Varför? Är det ointresse eller nonchalans? Man följer inte gällande reglemente!

Vi beklagar djupt att vårt landsting som det första landstinget i landet skall bli mindre demokratiskt än alla andra landsting. Att Moderaterna är för detta är inte förvånande, men att de övriga står bakom är överraskande.

Tomas Högström blir den som för ut vårt landsting från den representativa demokratin och ut i den ensamma tingsskuggan utan ordnade demokratiska kontakter är djupt tragiskt.

SVEN LARSSON

GUN RAUTIO

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel