Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Proaros: Höga krav på de nya kommunala skolorna

Vi kan nog alla tillsammans slå fast att skolan är en av samhällets allra viktigaste institutioner. Här inträffar ständigt mirakel i mötet mellan lärare och elev.

Vår syn är att det är möjligt genom att vi dels utgår från att alla elever kan och vill lyckas och dels för att vi har en mycket professionell lärarkår som varje dag gör sitt allra yttersta för att ge våra barn och ungdomar en så bra start i livet som möjligt. För oss i styrelsen för Proaros är skolan och dess utveckling en av de allra mest prioriterade frågorna.

Proaros övergripande inriktning när det gäller skolan är att erbjuda en framtidsinriktad utbildning med hög kvalitet och personligt anpassat lärande. Kreativitet, engagemang, flexibilitet och trygghet ska vara bärande för lärandet och våra pedagoger ska arbeta i sammanhållna och ämnesintegrerade arbetspass för att skapa helhet och sammanhang. Vi vill ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet.

De senaste åren har vi i styrelsen för Pro-aros mycket noga följt resultatutvecklingen i skolan och vi kan konstatera att den inte alltid har varit i nivå med våra ambitioner. Därför har vi under en längre tid fattat en rad beslut som syftar till att skapa förutsättningar för en förbättring av resultaten i de kommunala skolorna.

Under hösten 2009 fattade vi till exempel beslut om att föreslå grundskolenämnden att anta ett stort paket med åtgärder som syftar till att skapa förutsättningar för en snabbt ökad måluppfyllelse i skolan.

En del i detta paket var att skapa tre profilskolor som ska gå i fronten för det om-fattande förnyelsearbetet. I oktober fattade en enig grundskolenämnd beslut som i allt väsentligt överensstämde med Proaros förslag.

Vår inriktning när det gäller de tre profilskolorna är att de ska präglas av ett arbetssätt där ämnesinnehåll, pedagogik, ny modern teknik och ledarskap fungerar som plattform för det vardagliga arbetet. I den globala skolvärlden kallas detta för 21:a århundrades lärande, med fokus på ett antal färdigheter som kompletterar elevens traditionella baskunskaper. Allt för att våra elever skall vara väl rustade för de krav på färdigheter som det moderna samhället ställer.

I Sverige är det ett antal kommuner samt ett urval av friskolorna som ligger lika långt fram vad gäller introduktion. I vår verksamhet startar vi med tre profilskolor.

För att nå syftet med våra profilskolor, är vår bedömning att det krävs medarbetare som har en viss kombination av ämneskompetens och en stark egen drivkraft att jobba med den pedagogik och den målbild som formats för de nya skolorna. Av det skälet har vi velat ge alla lärare inom Proaros möjlig-heter att söka till de nya skolorna och det har många gjort.

Rekryteringsarbetet har därför varit omfattande eftersom vi haft en mycket tydlig ambition att hitta rätt person till rätt befattning. I detta arbete har en tydlig kravprofil tagits fram som alla sökande har matchats mot. Den här matchningen har inneburit att alla lärare från de tidigare skolorna inte har fått de tjänster som de sökt till hösten. Det innebär inte att de har en bättre eller sämre förmåga att undervisa utan att det i den här processen funnits kandidater som tydligare motsvarat kravprofilerna för de olika tjänsterna.

Kompetensen hos de lärare som inte fått några av de nya tjänsterna kommer att stärka andra skolor inom Proaros. Vi kan i dag se ett framtida rekryteringsbehov på cirka 90 lärare netto.

Vi är medvetna om att detta är en stor omställningsprocess för en del av våra med-arbetare. Om någon känner att denna process varit fel så beklagar vi det djupt och vi kräver av vår organisation att den ska göra sitt yttersta för att varje individ skall få en godtagbar placering.

Vi ser stora vinster i den kommunala skolan. Vi ser en organisation som är på väg mot en position i framkant i Sverige, och där höstens fattade politiska beslut nu börjar få genomslag. Samtidigt är vi otåliga och vill se att de här satsningarna snabbt ger eleverna bästa möjliga förutsättningar att nå sina mål.

För det är inte vi politiker som är de viktigaste. Inte heller den organisation som skolan finns och verkar inom. Inte vilken skola som en enskild lärare arbetar på. Det handlar om eleverna. Vi vill att de ska få de bästa möjligheterna att utvecklas och överträffa sig själva. Varje dag.

Vår ambition är tydlig: Vi vill att varje elev, när han eller hon lämnar vår skola, ska vara helt redo för framtiden med robusta kunskaper och färdigheter.

Lars Kallsäby (C) ordförande

Rodrigo Romo (M) förste vice ordförande

Paavo Vallius (S) andre vice ordförande

styrelsen för Proaros

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel