Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rädda Barnen: Det är dags att lyssna på barnen

Barns deltagande är en av grundpelarna i Barnkonventionen. Rätten till deltagande innebär bland annat att barn ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli hörda i sådant som rör deras egen utveckling.

Vuxna måste hitta kanaler för att lyssna på barns och ungas röster. Det är vår skyldighet och vårt ansvar. Men var finns sådana forum eller arenor i samhället i dag? Vilka verktyg har barn för att förmå vuxna att lyssna och fundera över hur barn och unga kan involveras i beslut som rör dem? Vad betyder barns deltagande i verkligheten?

I Rädda Barnens enkätundersökning, Ung Röst 2011, har närmare 25 000 barn och unga i närmare 100 kommuner gett oss sina synpunkter och åsikter om sin situation, sin vardag och sina önskemål. Drygt 1 900 av dessa barn finns i Västmanland. De har också reflekterat över vad beslutsfattare i Sverige borde göra för att förbättra ungas situation.

Undersökningen har gett oss en unik inblick i hur barn och unga tänker och om de frågor som är viktiga för dem. Nu är det vår skyldighet att föra fram dessa åsikter till politiker, beslutsfattare och alla andra i samhället som direkt eller indirekt har ansvar för barn och unga.

Barnens svar visar tydligt att det inom flera områden finns anledning för beslutsfattare att fördjupa dialogen med barn och unga, i syfte att bättre förstå barnens oro och därmed kunna besluta om vilka åtgärder som bör vidtas.

FN:s kommitté för barnets rättigheter har till uppgift att följa upp hur världens länder lever upp till Barnkonventionen. Vart femte år kontrolleras konventionsstaterna. För Sveriges räkning skedde det senast 2009. FN:s kommitté framhåller att barn i Sverige i huvudsak har det bra och att Sverige är ett bra land för barn. Samtidigt blir Sveriges barnpolitik starkt kritiserad inom en rad områden som till exempel våld mot barn, psykisk ohälsa, mobbning, barn-fattigdom, rasism och diskriminering.

Utifrån denna kritik har därför Rädda Barnen vänt sig till barn och unga och formulerat enkätfrågorna i Ung Röst 2011 i huvudsak utifrån FN:s kritik. För första gången får vi nu höra barns och ungas egna svar.

Svaren gör oss mycket oroade: I Västmanlands län svarade 79 procent att det behöver göras mer mot missbruk och 15 procent av eleverna i länet är rädda för att bli utsatta för våld av vuxna.

I resultaten finns det mycket annat som vi vuxna i Västmanland borde ta till oss:

w 17 procent oroar sig för att bli deprimerade

w 12 procent tänker på självmord

w 92 procent vill göra mer för att stoppa mobbning

w 69 procent tycker inte att politikerna lyssnar på barnen

w 69 procent har inte hört talas om Barn-konventionen

Över 20 procent av Sveriges befolkning är under 18 år och får därför inte rösta. Men de vill ändå delta. I Rädda Barnens enkätundersökning, Ung Röst 2011, är det 77 procent som vill att barn och beslutsfattare ska mötas och diskutera.

Rädda Barnen vill därför uppmana kommunerna runt om i Västmanland två saker; att dels samla politiker och anställda för att tillsammans med organisationer och föreningar som lokalt arbetar med barn diskutera den situation som Ung Röst 2011 förmedlar, och dels öppna för samtal direkt med barn och unga. I båda fallen står Rädda Barnen till förfogande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel