Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rädda det statliga stödet till häst-forskningen!

Från 2012 ser regeringen ut att i ett slag av-skaffa hela det statliga stödet till den svenska hästforskningen. Det skulle i så fall ske stick i stäv med uttalade ambitioner från såväl landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) som socialminister Göran Hägglund (KD).

Det statliga stödet är i dag 9 miljoner kronor, en droppe i det statsfinansiella havet, men över hälften av hästforskningens totala resurser. Att låta bilan falla över detta stöd skulle drabba forskningsområden som bland annat omfattar hästens hälsa och djurskydd. Det vore inte bara olyckligt, utan också mycket märkligt eftersom det motverkar regeringens höga ambitioner på djurskyddsområdet och inom landsbygdsutveckling.

Än märkligare skulle detta framstå mot bakgrund av landsbygdsministerns löfte att verka för mer, inte mindre, resurser till hästforskning.

Antalet hästar har på fyra årtionden femdubblats i Sverige. I dag finns 360 000 hästar i vårt land, vilket gör oss till det land i EU med flest hästar per capita. Svensk hästnäring ger upphov till en samhällsekonomisk omsättning på tiotals miljarder kronor per år.

Det utbredda intresset för hästar medför en stor efterfrågan på varor och tjänster. Nya produkter, yrken och tjänster utvecklas hela tiden och ger grund för ett allt större småföretagande i framförallt tätortsnära landsbygd men också i glesbygd.

Den stora tillväxten av antalet hästar i Sverige har ökat efterfrågan på arbetskraft och näringen skapar motsvarande nära 30 000 avlönade heltidsarbeten. I hela Västmanland finns i dag över 10 000 hästar. Vid Hästnäringens riksanläggning Strömsholm utbildas landets ridlärare och anläggningen är även ett ridsportcentrum med stor betydelse i ett nationellt perspektiv.

Att hästnäringen växt kraftigt är en glädjande utveckling, men det ställer också högre krav, inte minst inom djurskydd, ett prioriterat område där regeringen också tillsatt en utredning. I takt med att hästen blivit allt vanligare i vårt moderna samhälle behövs mer kunskap och mer forskning, inte mindre.

Tidigare och pågående hästforskning har gjort Sverige till ett föregångsland och är viktig inte minst för att värna hästens välfärd och förhindra sjukdomar och skador. Hästforskningen är bred och omfattar även reproduktion och avel, forskning om öppna landskap och biologisk mångfald, liksom forskning med koppling till arbetsmiljö, genusfrågor, tillväxt och företagande.

En viktig del utgörs dessutom av forskning om antibiotikaresistens, ett område som enligt socialminister Göran Hägglund är ”en ödesfråga och sannolikt det största hotet mot liv och hälsa som vår värld står inför i dag”.

Vi håller med såväl landsbygdsministern som socialministern och utgår från att deras uttalanden är allvarligt menade. Det vore därför orimligt om regeringen skulle genomföra drastiska förändringar i rakt motsatt riktning.

Att nu avskaffa det statliga stödet till hästforskningen är helt enkelt så ogrundat att vi måste ställa frågan om det verkligen är allianspartiernas och regeringens avsikt? Och var står riksdagsledamot Åsa Coenraads (M)? Kan hästnäringen räkna med hennes stöd?

Vi är beredda att tillsammans med regeringen snabbt hitta en modell för att också för framtiden säkra den samverkan mellan näringen och staten som gjort svensk hästnäring och hästforskning världsledande.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel