Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Rätt vård inom rätt tid

Allians för Västmanland: Skärpt vårdgaranti

Annons

Vårdgarantin anger inom vilka tidsgränser vård ska ges, den är lagstadgad och sedan 2015 ingår den även i patientlagen. Exempelvis har du som patient rätt till operation/åtgärd inom 90 dagar från det då beslut om åtgärden tagits av läkare.

Men trots skärpningar och förtydliganden för att vårdens institutioner ska klara av att ge vård inom vårdgarantins tidsgränser, så lyckas det inte. Så heller inte i Region Västmanland där totalt fler än 3 000 patienter väntar på operation. Dessutom förvisas nästan 1 000 av dessa till en väntan längre än vårdgarantins 90 dagar. Därtill har redan flera andra pucklar passerats i vårdkedjan, där väntan funnits till primärvård såväl som det första besöket i specialistvården. Vårdkedjan kan därför bli oändligt lång och krävande.

Alliansen vill se satsningar som leder mot bättre vårdkvalitet och med högre tillgänglighet för patienter och invånare. Alla västmanlänningar har rätt till rätt vård inom rätt tid. Att vårdgarantin ibland används mer som förväntad väntetid än det tak som den är tänkt är att motverka dess syfte. Vägen mellan primärvård och specialistvård samt till dess patienten är färdigbehandlad behöver kortas. Vi behöver korta hela vårdkedjan, inte enbart delar av den.

Allians för Västmanland vill därför skärpa reglerna för vårdgarantin inom Region Västmanland till 40 dagar för ett första besök i specialistvården och till 60 dagar för operation/åtgärd. Idag gäller 90 dagar för de båda kategorierna. De innebär en skärpning av vård i rätt tid med 50 respektive 30 dagar, det vill säga 80 dagar mätt på hela vårdkedjan.

Det skulle betyda mycket för de patienter som i flera steg ständigt hamnar i kön.För att klara den nya vårdgarantin vill alliansen även införa ett stimulanspaket för tillgänglighet där hela vårdkedjan mäts. De verksamheter som klarar vårdgarantin och kortar vårdkedjan får ta del av en bonus. Det gör vi för att flytta fokus från köer till ökad tillgänglighet och kortare vårdkedja för patienterna. Kömiljonerna, som vi kallar satsningen, liknar den tidigare kömiljarden som delades ut till de verksamheter som gjorde de bästa förbättringsarbetena och därmed också kortade vårdköerna.

Förändringsarbete behöver stöttas för att skapa arbetsro och stimulera nytänkande i vården. Kirurgkliniken med flera har visat att det med förändrade arbetssätt går att korta vårdköerna. Det vill vi premiera och föra vidare i organisationen för en ökad tillgänglighet i hela länet.

Allians för Västmanland

Tomas Högström (M)

Helena Hagberg (L)

Birgitta Andersson (C)

Malin Gabrielsson (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel