Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Replik på ledare: Förenklade slutsatser om könsskillnader i vården vid covid-19

Covid-19 är en komplex sjukdom som kan ha många olika förlopp. VLT tar i en ledare den 21 juli upp att äldre män med covid-19 avlider på sjukhus i högre utsträckning än äldre kvinnor. Vad som inte framkom från den statistik som VLT har tillgänglig är att kvinnor har bättre prognos än män. Vid covid-19, hos patienter som är 70 år och äldre i Västmanland, där diagnosen säkerställts med provtagning, avlider en fjärdedel av kvinnorna (medelålder 89 år) och fyra av tio av männen (medelålder 86 år). Av betydelse är även att oavsett sjukhusvård eller ej är dödligheten i covid-19 lägre hos kvinnor än män.

Det är känt sedan tidigare att män har en högre risk för allvarliga komplikationer vid covid-19, vilket därmed kan ge ett annat förlopp av sjukdomen än hos kvinnor och antagligen ett ökat behov av sjukvårdens insatser.

Ytterligare en förklaring till de könsskillnader som påvisats kan vara att bland personer på särskilt boende (SÄBO) i åldersgruppen över 80 år så är över två tredjedelar kvinnor, och vid covid-19 har denna grupp således möjlighet att vårdas i sin hemmiljö, dvs på SÄBO.

VLT lyfter helt riktigt fram tänkvärda skillnader mellan könen när det gäller var personer med covid-19 avlider. Men att enbart förklara dessa skillnader med att ”gamla kvinnor diskrimineras i vården” är en förenkling då det är rimligt att misstänka att skillnader i sjukdomens förlopp hos män och kvinnor spelar roll - samt att dominansen av kvinnor på SÄBO kan vara av betydelse.

VLT tar även upp att patienter med covid-19 avlider i lägre utsträckning på sjukhus i Västmanland jämfört med övriga landet, vilket antagligen avspeglar hur vården är organiserad inom regionerna. Detta måste analyseras vidare.

Medicinsk forskning är ett fält i ständig rörelse och då knappt ett halvår har gått sedan viruset tog sig ut i världen är det viktigt att vi alla som jobbar med detta är ödmjuka inför det snabbt växande kunskapsfältet. Genom att analysera data kommer vi att få allt bättre kunskaper om sjukdomen och därmed på ett bättre sätt kunna hantera pandemin.

Åke Tenerz, Medicinsk stabschef, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Region Västmanland

SVAR DIREKT:

Att covid-19 är en sjukdom som i allmänhet drabbar män hårdare är vid det här laget ett dystert faktum. Det är dock inte samma sak som att kvinnor inte drabbas.

Den statistik som presenterades i VLT:s ledare visar att bland de kvinnor som avlidit i covid-19 i Sverige och Västmanland, så har en mycket lägre andel dött på sjukhus om man jämför med hur stor andel av de män som avlidit i covid-19 som dött på sjukhus. Statistiken omfattar alltså bara de män och kvinnor som blivit så allvarligt sjuka att de avlidit, inte covid-smittade i allmänhet.

Att män i högre utsträckning hamnar på sjukhus när de är så allvarligt sjuka att de riskerar att dö kan, som Tenerz påpekar, bero på att de har ett annat sjukdomsförlopp än kvinnor. Frågan är i så fall varför vården är bättre på att känna igen symptomen hos allvarligt sjuka män än hos allvarligt sjuka kvinnor?

En annan tänkbar förklaring till att män i högre utsträckning dör på sjukhus som tas upp i ledaren men som Tenerz verkar ha missat, är att män oftare bor hemma och därför förflyttas till sjukhus när de blir dåliga i stället för att ligga kvar och få vård på äldreboendet.

Som tidigare framkommit i såväl VLT som nationell media så är det många gånger mycket stor skillnad på den vård som erbjuds på särskilda boenden eller ålderdomshem, och den vård som ges på sjukhus. Till exempel har covid-patienter på sjukhus fått syrgas, medan sjuka som legat kvar på äldreboenden inte fått det. Varför har region och kommun valt att göra på det sättet? Har man tänkt över vilka konsekvenser det får för äldre män respektive kvinnor när man vet att kvinnor i högre utsträckning bor på äldreboende?

Det här innebär i sin tur att det finns en tydlig skillnad i hur den sista tiden har varit för många covid-sjuka män respektive kvinnor. Enligt geriatrikprofessorn Yngve Gustafson som citeras i ledaren är den mest troliga förklaringen till denna skillnad att kvinnor generellt får sämre vård än män.

Varför det blivit sådana skillnader i var covid-smittade män och kvinnor dör, och vad som kan göras för att säkerställa att covid-vården för män och kvinnor är likvärdig är frågor som Region Västmanlands utredning behöver svara på för att kunna hantera pandemin på ett bättre sätt.

Matilda Molander

Politisk redaktör Vestmanlands Läns Tidning

Anmäl text- och faktafel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel