Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Riskfyllt att sluta ta kolesterolsänkande medicin på eget bevåg

Ett förhöjt kolesterolvärde hör till de all-

varligaste riskfaktorerna för hjärtinfarkt och hjärt- och kärlsjukdom. Det är lika allvarligt som ett obehandlat för högt blodtryck. Alla som har hög risk för sjukdom i hjärtats kranskärl behöver sänka ett för högt kolesterol-

värde. Redan en till synes liten sänkning på en enhet av det så kallade ”onda” kolesterolet, ger 20 procent riskminskning för död i hjärtinfarkt.

För den som drabbats av hjärtinfarkt är det extra viktigt att kolesterolnivåerna (blodfetter eller lipidnivåer) hålls så låga som möjligt; till och med lägre än de nivåer en frisk person har. En del behöver två olika typer av läkemedel med olika verkningsmekanism för att få ner värdena tillräckligt.

Även mycket små förändringar har stor inverkan på risken att bli allvarligt sjuk. Därför uppmanar 2011 års Europeiska riktlinjer till bättre behandling för kolesterolsänkning, framför allt efter en hjärtinfarkt eller stroke.

Tyvärr möter många läkare i dag ett ökande antal patienter som på eget bevåg slutat ta sina kolesterolsänkande mediciner (statiner). Patienten kan ha läst en artikel, sett på tv eller hört av bekanta, svepande slutsatser eller rent felaktiga argument där statiner påstås verkningslösa eller ge allvarliga biverkningar.

Detta är desto mer oroande då patient-registren visar att bara varannan patient

i Sverige når de målvärden som satts upp för behandling av höga kolesterolnivåer. Det innebär att ett stort antal patienter har fortsatt hög risk att drabbas av till exempel en hjärtinfarkt. Därför är det extra olyckligt om patienter dessutom av olika skäl på eget bevåg slutar ta sin medicin som är en säker och effektiv behandling (kombinerad med livsstilsförändringar).

Parallellt finns i dag tecken på att blodfetts-nivåer i befolkningen är på väg att stiga. Detta efter en lång period av sjunkande värden, då samtidigt antalet hjärtinfarkter successivt

också sjunkit.. Det sker samtidigt med en ökad försäljning av fettrika livsmedel. Som läkare och forskare vill vi också här uttrycka vår oro. Vi vill verkligen inte tillbaka till de gamla högre hjärtinfarkttalen!

En viktig förutsättning för att en behandling ska lyckas är att patient och behandlande

läkare har en bra dialog kring riskfaktorer och behandlingsalternativ. Forskare, experter, massmedier har alla ett stort ansvar för att inte svepande och ogrundade påståenden om läkemedel och dieter leder till att enskilda patienter drabbas av förödande konse-

kvenser.

Många svenskar har alltför höga kolesterolvärden utan att veta om det. Det är inte så konstigt, eftersom man själv inte kan känna att man har högt kolesterol. Men den som av läkare fått behandling för höga värden bör fortsätta att ta sina mediciner. Det är tack vare rökstopp, bättre matvanor, ökad fysisk aktivitet och bra läkemedelsbehandling som Sverige så framgångsrikt minskat dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar. Det vill vi fortsätta med!

Björn Dahlöfdocent och överläkare,

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Rydénprofessor emeritus,

enheten för kardiologi/Institutionen för medicin,

Karolinska institutet

Lars Weinehallprofessor i allmänmedicin och epidemiologi,

Umeå universitet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel