Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Roberh Granath: Regionen kan konkurrera med de privata bolagen

Skapa egen personalpool och nätläkartjänster

Det är tråkigt att läsa om hur landstingens kostnader för inhyrd personal ökar år efter år, trots att man försöker åtgärda problemet. Jag har två förslag på hur man kan spara pengar. Dels hur man skulle kunna minska behovet av inhyrd personal och dels hur man på ytterligare ett sätt skulle kunna spara.

Ifråga om inhyrd personal föreslår jag att man inrättar en egen personalpool och då inte en pool av det slag man haft tidigare. Nej, istället bör man inrätta en pool, där man sätter lönen i nivå med den som inhyrd personal har.

På så sätt kan man konkurrera ut företagen som hyr ut personal och ändå spara mellanskillnaden mellan det man betalar poolpersonalen och det man betalar till företagen. Dessa tar ju ut en avgift utöver lönen man betalar personalen. Vinsten stannar alltså hos regionen/landstinget.

Det kan självklart resas en mängd invändningar mot en sådan här modell. Som att den ordinarie personalen skulle uppleva det som orättvist att poolen har högre lön, men så är det ju redan idag i förhållande till den inhyrda personalen. För att i viss mån lösa det bör man utannonsera pooltjänsterna och tillsätta dem utifrån kompetens och kravet att man bör vara beredd att hoppa in på olika arbetsplatser. Man kommer sannolikt att kunna rekrytera både redan anställda och personal från hyrbolagen.

En annan invändning kan vara att det här skulle innebära en utökning av personalstyrkan. Det är naturligtvis riktigt, men då bör man tänka på att man med inhyrd personal i praktiken också har en större bemanning än den som utgörs av egna anställda. Man kan alltså lägga pengar på fler egna anställda som är beredda att hoppa in på olika ställen istället för att betala till privata bolag.

Det borde vara goda förutsättningar för att ett sådant här system leder till att det blir mer attraktivt att arbeta i regionens pool än privat och på sikt borde man också kunna konkurrera ut många av de privata företagen.

Ett annat problem som håller på att segla upp är privata företag som erbjuder läkarundersökningar via nätet. De tar sedan ut ersättning från regionen/landstinget, som om man gjort ett läkarbesök och träffat en läkare. Dessutom kan de anlita landstinget för provtagning och att remittera till. Det blir självklart en lönsam verksamhet för dem.

Även här är mitt förslag att regionen går in och konkurrerar med erbjudande om egen vård på nätet. Då blir det regionen som tjänar på att det blir billigare. Koppla gärna ihop internetbesöken med rådgivningen på 1177, så att man där, när det är lämpligt kan rekommendera den egna internettjänsten.

Jag är övertygad om att de flesta skulle välja landstingsalternativet, dels för att man trots allt som skrivs har ett större förtroende för en verksamhet som bedrivs av regionen och dels för att några av oss också tänker på att kostnaden för skattebetalarna blir lägre.

Även det här förslaget kan man naturligtvis resa en massa invändningar mot och då kanske främst att landstinget inte skulle kunna garantera kvaliteten i en sådan verksamhet. Mot det måste man dock ställa, att eftersom man redan idag betalar ersättning till de privata aktörerna så tar man ju även i och med detta ett ansvar för kvaliteten.

Det är viktigt att hitta nya grepp, för det här är verksamheter som successivt sprider sig till nya områden som skolan och socialtjänsten och därmed ökar kostnaderna för samhället.

Robert Granath

Läs också: Tre av länets vårdcentraler klarar inte regionens krav

Hyrpersdonal inom sjukvården ska bort inom två år.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel