Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rödgröna: Dags för genderbudgetering i landstinget

Vården i Västmanland måste bli mer jämlik

Annons

Vården i Västmanland håller en hög kvalitet, men vi har en fortsatt utmaning i ojämlikheten, inte minst mellan olika grupper och mellan män och kvinnor. Vi måste minska klyftorna i hälso- och sjukvården i Västmanland, det är prioriterat för den rödgröna majoriteten i landstinget.

Det är viktigt att frågan om jämlik vård lyfts upp och diskuteras mer, eftersom det är en förutsättning för att västmanlänningar ska kunna leva fria och friska liv.

En jämlik vård säkerställer vi genom att bemötande, vård och behandling ges på lika villkor till alla. Det handlar också om att prioritera de med störst behov av vård, oavsett bakgrund eller förutsättningar.

För att uppnå en jämlik vård är det viktigt att identifiera skillnader i vården, och om dessa är motiverade eller omotiverade. Hittas omotiverade skillnader måste dessa åtgärdas.

Av den anledningen följer vi kontinuerligt upp vården och har en stark handlingsplan för jämlik vård. Vi startar även ett arbete med fokus på jämställdhet, kallat genderbudgeting, för att försäkra oss om att resurser fördelas rättvist mellan män och kvinnor, utifrån behovet av vård.

Ojämlikhet tar sig uttryck på flera sätt. Vi ser till exempel att människor som bor i områden där arbetslösheten är högre och utbildningsnivån är lägre, i större utsträckning än andra uteblir från sjukhusbesök gällande screening av olika cancerformer. Detta gäller även personer med utomeuropeisk bakgrund, där språket ofta är ett hinder.

För att öka deltagandet i screeningbesök från dessa områden arbetar vi på flera sätt. Genom bland annat informationsinsatser försöker vi öka medvetenheten om vikten att gå på screening, avgiften för mammografiundersökningar är borttagen och vi använder oss av informationsbroschyrer på flera språk.

Bemötandet i vården är också en viktig del för en jämlik vård. Här är en nyckel att personalen utbildas i bemötande. Det gäller att göra detta kontinuerligt och i dagsläget startar vi bland annat en utbildning för bemötande av HBTQ-personer i vården.

Slutligen är arbetet på nationell nivå en viktig pusselbit för en mer likvärdig vård i Västmanland och i resten av landet. Reformer som standardiserade vårdförlopp inom cancerbehandling är positivt och det arbetet kommer att fortsätta. Även satsningen på kvinnors hälsa välkomnar vi.

Det är viktigt att arbetet fortsätter. Genom åtgärder på lokal och nationell nivå kan vi få en mer jämlik vård. Därför är det så viktigt att aktualisera och diskutera frågan mer. Därför är frågan prioriterad för den rödgröna landstingsmajoriteten.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel