Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Roger Haddad (FP): Dela Proaros för skolans skull

Folkpartiet går till val på att dela stadens kommunala utförarorganisation Proaros i två mindre enheter.

Modellen infördes av Folkpartiet och Socialdemokraterna i början av 1990-talet och har bidragit till att renodla beslutsfattandet och det praktiska utförandet. Det har utvecklats en neutralitet mellan nämnder som beställer och finansierar verksamhet som äldreomsorg och skola, oavsett om utföraren varit en kommunal eller privat aktör. Folkpartiet har sedan 2003 arbetat för att resurserna ska hamna rätt och justeringar gjordes förra mandatperioden – skolpengen ska inte hamna hos äldreomsorgen och hemtjänst-resurser ska inte hamna i skolans budget.

Beställar-utförarmodellen har tjänat Västerås stad väl. Inte minst på det sociala området har valfriheten ökat för våra medborgare och inte minst inom äldreomsorgen. Vi har upprätthållit en neutral hållning mellan nämnd och verksamhet, men med en tydlig kvalitetsuppföljning från nämndens sida. Folkpartiet vill nu snabbutreda, förfina och utveckla modellen även på det sociala området där det behövs. Vi vill inte avveckla modellen eller lämna den orörd som andra partier förespråkar.

Vi presenterade vårt krav den 10 mars och söker nu mandat inför valet att dela nuvarande Proaros i en del som ansvarar för vård och omsorg och en del som ansvarar för skola och kultur. Vi är inte tillfreds med utvecklingen av skolverksamheterna och skolans utveckling och resultat är den absolut högst prioriterade fråga för vårt parti inför valet.

Ledarskapet och styrningen av skolfrågorna bör skärpas och förtydligas med en direkt ansvarig skoldirektör på utförarsidan som har skolbakgrund. Vi vill se över och effektivisera administrationen och se över antalet beslutsnivåer. Vi vill förtydliga det politiska ansvaret för skolfrågorna på utförarsidan genom en egen mindre styrelse som direkt kan följa upp de politiska beslut som fattats på beställarsidan, exempelvis i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Vi vill också förbättra rutinerna från beställarsidan så att vi garanterar att de beslut som fattats och de ekonomiska resurser som anslås också verkställs så att resurserna hamnar rätt. Så har tyvärr inte varit fallet i flera strategiskt viktiga skolpolitiska reformer som Folkpartiet drivit på i Alliansen. Vi vill utveckla beställar-utförarmodellen, då den sammantaget varit positiv för Västerås skattebetalare.

Vi vill inte återgå till en traditionell förvaltningsmodell. Vår uppfattning är att det är ett värde i sig att behålla en konkurrensneutralitet och behandla alla utförare lika oavsett om utföraren är en kommunal eller privat aktör.

Nämnderna ska inte ägna sig åt operativa frågor samt personal- och arbetsgivarfrågor. Nämnderna ska fatta tydliga och mätbara beslut. De ska anslå resurser, upphandla där det går samt fokusera på sin viktigaste roll: att följa upp kvaliteten och resultat.

Vi vill dela Proaros för skolans skull. Vi är övertygade om att med ett tydligare ledarskap, en tydligare styrning och bättre rutiner kommer besluten att få bättre genomslag och våra verksamheter kan utvecklas och ledas av förtroendevalda och tjänstemän som har ett mer fokuserat uppdrag än dagens väldigt omfattande verksamheter i en och samma organisation.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel