Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rut-avdraget är gratis för staten

För en vecka sedan hade Rut namnsdag. Ett något försenat grattis till länets alla Rut, men kanske ännu mera grattis till alla i Västmanlands län som dragit nytta av Rut-avdraget – som köpare, som företagare och framför allt till alla dem som fått jobb via avdraget.

Annons
Framgång. Rut-avdraget har enligt Företagarna skapat nya jobb och förenklat vardagen utan att kosta staten något.

Rut-avdraget har blivit en succé sedan det infördes för drygt sex år sedan. Totalt i Sverige har Rut gett motsvarande 8 650 nya vita heltidsjobb och drygt 17 000 företag som jobbar mot hemsektorn.

Omkring 540 000 svenskar utnyttjade avdraget under förra året. Och allt detta utan att det kostat skattebetalarna en enda krona, tack vare att svarta jobb blivit vita.

Företagarna har analyserat statistik från Skatteverket för 2013 (avser alla registrerade avdrag fram till 31 december) och kan konstatera att användningen av Rut-avdraget fortsatt att öka. Totalt sett har både antalet användare och beloppen ökat med drygt 10 procent under året.

Här i Västmanlands län är motsvarande siffror för perioden en ökning av användningen med drygt 11 procent vare sig vi mäter som belopp eller antal användare. Rut-avdraget har totalt sett skapat motsvarande runt 190 heltidsjobb i länet.

Antalet faktiska jobb torde vara betydligt större eftersom många är deltidsarbeten. Extra viktigt är att det dessutom i hög grad är personer som stått långt från arbetsmarknaden som fått jobb.

Hela 13 751 personer i länet har under året utnyttjat avdraget och antalet företag verksamma inom Rut-sektorn i länet är 316 stycken. Siffrorna kan i text enklast översättas i ordet ”succe”.

Framgångarna med tjänsteavdragen, de så kallade Rot- och Rut-avdragen, beror på att de öppnar nya tillväxtmarknader, nya företag startas och nya vita jobb skapas. Att det dessutom underlättar för många att få ihop livspusslet och att det inte kostar de offentliga finanserna något gör kalkylen än bättre.

Kort sagt, avdragen har kommit ha få stor betydelse – både för den enskilde och för samhället. För samhällsekonomin kan vi peka på dels nya jobb och marknader som annars skulle varit svarta, dels att avdragen kraftigt har bidragit till att minska acceptansen för svartjobberi och skattekriminalitet. Svarta jobb blir vita.

Men givetvis är ingenting så bra att det inte kan bli ännu bättre. I dagsläget är gränsen mellan vad som är avdragsberättigat eller inte verkligen inte helt logisk.

Varför är det okej att få avdrag för klippning av gräsmattor, men inte av buskar och träd? Varför inkluderas inte alla mark- och trädgårdsarbeten, där ju exakt samma problem med svartarbeten finns?

Det finns alltså många konstiga och fyrkantiga regler. Det är viktigt att fortsätta ta bort de gränsdragningar som slår orimligt hårt mot företag som befinner sig på ”fel sida”. Att helt få bort gränsdragningsproblemen är sannolikt inte möjligt, men en översyn på basis av fem års erfarenheter borde göras.

Hur det går för Västmanlands län och Sverige avgörs av hur det går för de små företagen. Där skapas nya jobb, nya idéer och framtidens välstånd.

Under de senaste drygt 20 åren har fyra av fem jobb skapats i små företag med upp till 49 anställda. Sveriges traditionella tillverkningsindustri är givetvis fortfarande oerhört viktig, men de nya jobben skapas inte där i lika stor utsträckning längre, utan kommer till övervägande del att återfinnas i tjänsteföretagen.

Att skapa bästa möjliga tillväxtmöjligheter för de små företagen borde därför vara prio 1 för politiker på alla nivåer.

Rut-avdraget är en viktig del i detta, även om det behövs insatser på en rad andra områden också – ta bort sjuklöneansvaret, sänkta arbetsgivaravgifter och bättre fungerande arbetsförmedling, bara för att nämna några. Men tack vare avdraget har vi fått snabbt växande marknader, nya jobb och sundare konkurrens.

Allt detta utan kostnad för staten då de nya vita jobben genererar skatteintäkter. De som tidigare jobbat svart får bättre arbetsvillkor och en större social trygghet, genom tillträde till socialförsäkringar och pensionssystem.

Nu är det dags för en utvidgning och översyn efter fem framgångsrika år.

Peter Germer Företagarna

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel
Annons