Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S: Skärp kampen mot organiserad brottslighet

De senaste åren så har den organiserade kriminaliteten blivit ett allt allvarligare problem i Sverige. Det går numera knappt en vecka utan att man kan läsa om våldsamma uppgörelser i den kriminella världen. I år har vi till exempel sett rena avrättningar på öppen gata i både Göteborg och Malmö. Brottsförebyggande rådet (Brå) har konstaterat att dödligt våld kopplat till kriminella konflikter har ökat med drygt 50 procent sedan 1990-talet.

Det är en följd av att antalet kriminella gäng ökat dramatiskt i Sverige. I början av 1990-talet kom de kriminella mc-gängen Hells Angels och Bandidos till Sverige och dessa har sedan spritt sig över hela landet. De har fått sällskap av ytterligare kriminella mc-gäng, gäng bildade på fängelserna och gäng knutna till särskilda etniska grupper. Nu ser vi också en framväxt av kriminella ungdomsgäng i några av våra storstadsområden.

Det är en mycket oroande utveckling. Kombinationen av etablerad organiserad brottslighet och permanent massarbetslöshet bland ungdomar är skrämmande. Många ungdomar saknar i dag både framtidsmöjligheter och framtidstro, och har bara att se fram emot utanförskap och arbetslöshet. Vissa av dessa ungdomar kommer att se de vuxna kriminella som förebilder, och i brist på andra framtidsutsikter blir steget in i ett kriminellt gäng lockande.

En sådan utveckling måste förebyggas med en politik för fler jobb och minskade klyftor. Redan där så har den sittande regeringen misslyckats. Men själva kriminaliteten måste också bekämpas med effektivare metoder. Sam-hällets ambition kan aldrig vara att se till att dessa gäng åtminstone inte skjuter på varandra. Samhällets ambition måste vara att dessa gäng upplöses.

Vi socialdemokrater vill satsa 400 miljoner kronor extra under perioden 2012-2015 i kampen mot den organiserade brottsligheten. Resurserna skulle gå till att förstärka Riks-kriminalpolisen. I dag jobbar 30 specialister centralt i satsningen mot den organiserade brottsligheten – med vårt förslag skulle det bli 130.

Satsningen skulle vara ett första steg mot bildandet av en nationell spetsorganisation med namnet Polisens riksorganisation mot ekonomisk och organiserad brottslighet (Reko). Då ser vi framför oss en samman-slagning av rikskriminalpolisen, säkerhets-polisen och ekobrottsmyndigheten, så att vi på ett bättre sätt än i dag kan samla specialistkunskaper, använda resurserna mer effektivt och samordna arbetet mot den organiserade brottsligheten bättre.

Ett problem kopplat till den organiserade kriminaliteten är den stora förekomsten av illegala vapen. Vi socialdemokrater har därför föreslagit att straffet för grovt vapenbrott skärps och att polisen därmed ges möjlighet att använda hemlig telefonavlyssning för att bekämpa illegal vapenhantering. Bärande av ett skarpladdat vapen på allmän plats ska alltid betraktas som ett grovt vapenbrott.

Det måste också bli lättare för polisen att infiltrera de kriminella gängen. Det finns i dag emellertid en osäkerhet om vad en infiltrerande polis får göra. Frågan har utretts, men regeringen har under en längre tid underlåtit att presentera en ny lagstiftning. Det har hämmat polisens arbete.

Polis, åklagare och domstolar gör oftast ett bra arbete för att bekämpa denna otäcka form av brottslighet, men tyvärr med alltför små resurser och med otillräcklig lagstiftning till sitt förfogande. Det är hög tid att ändra på det, och att sätta kampen mot den organiserade brottsligheten högt på den politiska dag-ordningen.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel