Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S: Stoppa kostnadsexplosionen på infrastrukturområdet!

Trots yvigt prat om historiska satsningar visar en färsk studie från riksdagens utredningstjänst att regeringens infrastrukturplan är underfinansierad med omkring 40 miljarder kronor. Viktiga investeringar i Mälardalen hotas, som till exempel fyrspårsutbyggnaden Tomteboda–Kallhäll och E18 Västerås–Sagån. Vi socialdemokrater kräver nu snabba och kraftfulla åtgärder för att stoppa kostnadsexplosionen på infrastrukturområdet.

Riksrevisionen har nyligen granskat kostnadskontrollen i stora väg- och järnvägs-investeringar. En huvudslutsats är att infrastrukturprojekt ofta blir betydligt dyrare än vad som planerats från början.

Riksrevisionen ser det som anmärkningsvärt att de problem med skenande kostnader som uppmärksammas i granskningen fort-farande kvarstår. Detta trots att problemen har varit kända under en mycket lång tid och att flera myndigheter under åren pekat på behovet av omedelbara åtgärder.

Vi har låtit Riksdagens utredningstjänst studera hur finansieringen av den nationella infrastrukturplanen för perioden 2010–2021 förändras vid olika nivåer på prisökningen inom bygg- och anläggningssektorn.

Studien visar att om vi får samma pris-utveckling under de närmaste tio åren som vi haft under det föregående decenniet så uppstår ett hål i infrastrukturbudgeten på hela 40 miljarder kronor.

Effekterna av underfinansieringen blir alltmer kännbara ju längre in i planperioden vi kommer. Omkring 30 miljarder av underfinansieringen uppstår under perioden 2016–2021. 30 miljarder kronor motsvarar ungefär halva utrymmet för investeringar i nya vägar och spår under den perioden.

Finansieringen av fyrspåret Tomteboda-Kallhäll och E18 Västerås–Sagån, som är planerad att börja byggas 2016, är därför i allra högsta grad hotad.

I sin granskning lyfter Riksrevisionen fram en långsam och ineffektiv process för planering och genomförande som en av de viktigaste orsakerna till kostnadsexplosionen.

Vi delar helt och fullt uppfattningen om att det behövs kraftfulla åtgärder för att hejda den orimliga kostnadsutvecklingen på infrastrukturområdet.

I en riksdagsmotion som nyligen lämnats in föreslår vi bland annat att de i dag mycket generösa möjligheterna för den enskilde att överklaga väg- och järnvägsplaner reduceras, att det ska bli möjligt att riksintresseklassa strategiska infrastrukturprojekt som är centrala för att nå Sveriges tillväxt- och klimatmål samt att man i mindre projekt tar bort kravet på tidsödande och kostsamma miljökonsekvensbeskrivningar.

En rad tunga bedömare och aktörer, till exempel Svenskt Näringsliv och SEB, pekar ut en eftersatt transportinfrastruktur som ett av de största hoten mot svensk konkurrenskraft. Det är lätt att instämma, investeringarna måste öka kraftigt.

Men, och det är ett viktigt men, vi måste samtidigt se till att skattebetalarna får så mycket väg- och järnväg som möjligt för pengarna genom krafttag för en effektivare planeringsprocess.

Pia NilssonRiksdagsledamot för Västmanlands län, trafikutskottet

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel