Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S+V+MP: Viktigt att vi säkrar bästa tänkbara vård för länsborna

Bo Järnbring anser att frågor bör ställas inför en regionbildning: Dessa frågor är ställda och besvarade. Det återstår visserligen att utreda detaljfrågor men vi har redan svar på huvud-frågorna.

Vilka uppgifter kommer den blivande regionen att ha? Region Mälardalen tar över nuvarande landstings uppgifter samt vissa upp-gifter från nuvarande länsstyrelser. I Örebro och Södermanland övertas därtill de uppgifter som de båda regionförbunden har i dessa län. Regionen får ett övergripande ansvar för regional utveckling (som bland annat rör infrastruktur, kollektivtrafik och kultur) samt hälso- och sjukvård.

Är en region till fördel för vårt län? Det är själva huvudsyftet med att bilda en region. Nuvarande landstingsindelning medför att inte minst Västmanland är för litet (bland annat vad gäller resurser i form av skattemedel) för att möta de utmaningar vi står inför. Ska västmanlänningarna fortsätta att kunna ta del av god vård, modern infrastruktur och ökad tillväxt är det nödvändigt att gå samman med andra län. Just inom dessa centrala om-råden har region Skåne och Västra Götalandsregionen varit framgångsrika.

Att bilda nya region-kommuner innebär inte att befintligt och kommande samarbete upphör vid de nya regionkommun-gränserna.

Regionkommunerna som tanke är inte exkluderande utan att större och starkare regioner förmår att sam-arbeta bättre och på högre nivå med andra regioner. Vi får ut mer kvalitet för varje skattekrona.

Hälso- och sjukvården kommer fortsatt att stå för merparten av regionens kostnadsmassa. Utveck-lingen inom området är, och kommer att fortsätta vara, en stärkt valfrihet med vård över gränser – inom landet och över landsgränser. Vi tror att det är viktigt att tänka både lokalt och regionalt.

När det gäller den nära vården (bassjukvården) ska den säkras och även framöver kunna erbjudas inom rimligt geografiskt avstånd. Alltmer av denhögspecialiserade vården kommer i framtiden att fördelas mellan landets universitetssjukhus. Vi är övertygade om att man som enskild patient är beredd att resa en bit för att kunna ta del av den allra bästa vården inom vissa områden.

Landstinget Västmanland har ett nära forsknings-, utbildnings- och vård-samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala och kommer att fortsätta ha det. Om omfattningen kommer att vara densamma som i dag eller om ökad sam-verkan kommer att ske, till exempel med Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset är i dag omöjligt att sia om.

Det viktiga är att vi säkrar bästa tänkbara vård för västmanlänningarna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel