Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

S: Västerås ska bli tillgängligt för alla

I dag deltar vi i marschen för tillgänglighet. Det finns nu ett förslag som behandlas på berört departement som går ut på att brister i tillgänglighet skall kunna vara grund för diskriminering för personer med funktionsnedsättning.

I Västerås tar vi tillgänglighetsfrågorna på största allvar och arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. För oss rödgröna är tillgänglighet en fråga om demokrati och delaktighet.

Vad gör staden för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Västerås?

w Vi budgeterar 3 miljoner kronor om året för åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder.

w Gå-city, som beräknas vara klart senast den 31 augusti. Ett projekt som syftar till att tillgängliggöra entréer till butiker genom upphöjning av trottoarer eller med hjälp av ramper.

w Planering av fler offentliga rullstolstoaletter (RWC) på hörnet Stora Gatan/Slottsgatan och Färjekajen.

w Tillgängliggöra baden i Mälaren (Lögarängen och Björnön). Ett projekt som kommer att genomföras i sommar.

w Strängare krav för tillgänglighet på uteserveringar.

w Västerås stads fastigheter är inventerade som ligger som grund till ett underlag för fortsatt anpassning.

w Fler mötesplatser ska anpassas med hörslingor.

w Västerås stad har en lyssnafunktion på hemsidan. Hemsidan har även sidor med lättläst text och filmer där man kan få informationen på teckenspråk. Alla bilder har en text knuten till sig så att man inte missar förklarande bilder. Arbetet med stadens hemsida är ett ständigt pågående arbete och förbättrande tillgänglighetsåtgärder görs löpande.

w Karlsgatan 2 är ett bra exempel där man har kombinerat funktionalitet och estetik ur ett tillgänglighetsperspektiv. Det finns bra ledstråk, god akustik, hörslingor, anpassade toaletter, kontrastmarkeringar med mera. Erfarenheterna från Karlsgatan 2 tas tillvara och kommer att ligga som underlag för kommande projekt.

w Ett projekt med Mimer har inletts för att förbättra tillgängligheten hos ett flertal flerbostadshus. Många ställen saknar hiss, hygienutrymmen är ofta små och lägen-heterna har trösklar. Här behöver vi finna tekniska lösningar för att underlätta för den enskilde.

w När nämnden för funktionshindrade bygger exempelvis gruppbostäder finns ett tydligt tillgänglighetsansvar. Det finns en grundtillgänglighet och utöver denna görs en individuell anpassning tillsammans med den person som skall flytta in.

Tillgänglighetsfrågorna har en mycket bredare och djupare förankring i dag än för 5-10 år sedan. Visst förekommer det en mängd brister i dag, som ofta beror på okunskap och omedvetenhet hos byggfolk. Dessa brister måste vi absolut tillsammans komma tillrätta med.

Ett av de viktigaste sätten att nå högre tillgänglighet är att samverka med intresseorganisationerna. Hos dessa finns den kunskap om vad brister i tillgänglighet innebär i praktiken.

Västerås ska vara ett samhälle som är tillgängligt för alla, där man bland annat ska kunna ta en fika ute även om man sitter i rullstol, promenadstråken ska vara tillgängliga även om man är synskadad och stadens information ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. Vi rödgröna kommer att fortsätta att arbeta för målet att Västerås ska bli tillgängligt för alla.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel