Annons
Vidare till vlt.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Så kan placerade barn lyckas i skolan

I VLT 28 december skriver Mod Thörn, Samhällets styvbarn, om hur placerade barns skolresultat kan förbättras. Vi instämmer i att skolresultaten är mycket viktiga för hur placerade barn lyckas framåt i livet.

Socialtjänsten lägger därför stor vikt vid att stödja barnen i skolgången.

Samhällsvårdsenheten inom sociala nämndernas förvaltning, Västerås stad, har sedan 2010 en arbetsmodell för placerade barn och ungas skolgång som bygger på att enheten anställt en speciallärare. Denne tillsammans med socialsekreterarna arbetar strukturerat med att följa upp skolgången för samtliga barn placerade av individ- och familjenämnden.

Arbetet bygger på att säkerställa överlämningen från avlämnande till mottagande skola samt att vid nyplacering ha ett första möte med skolan inom två veckor. Barn och unga ska börja skolan så snart de kan efter placeringen.

Detta är en framgångsfaktor. Under placeringstiden har vi minst ett uppföljande skolmöte var sjätte månad.

Samtliga barns resultat från de nationella prov som genomförs i årskurs tre och sex samt samtliga betyg under högstadiet följs upp. Detta har resulterat i att 86 procent av Västerås stads barn och unga placerade i familjehem, lämnat grundskolan 2015 med godkända betyg i samtliga ämnen. För ungdomar placerade på institutioner som lämnat grundskolan låg resultaten på en lägre nivå, 33 procent.

Den statistik Socialstyrelsen redovisar i Öppna jämförelser för barn och ungdomsvården omfattar alla barn placerade inom kommunen, även placerade av andra kommuner. Öppna jämförelser bygger på vissa årskullar och register som ligger flera år tillbaka i tiden

Det gör att den inte är helt jämförbar med de resultat vi kan redovisa.

Socialtjänsten i Västerås stad använder sedan 2011 metodiken Paried Readning, en parläsningsteknik i syfte att förbättra familjehemsplacerade barns läsutveckling och läsförmåga. Den innebär att familjehemsföräldrar undervisas i hur de kan läsa med familjehemsplacerade barn för att ge barnen stöd.

Metoden är utvecklad i Sverige av samma forskare som funnits med i utvecklingen av SkolFam. Båda bygger på att barnen uppmärksammas och ges positiva förväntningar om sin skolprestation av skolpersonal, familjehemsföräldrar och socialsekreterare.

Under programmets gång har en specialpedagog kontakt med familjehemsföräldrarna varje vecka. Barnen genomgår tester före och efter programmet. De brittiska erfarenheterna och även våra egna visar att barnen får en påtagligt förbättrad läsförmåga.

Vi ser det som mycket angeläget att placerade barns skolresultat förbättras och har därför valt metoden Paried Readning. Den har resultat likvärdiga med SkolFam samt omfattar alla av nämnden placerade barn, även de i andra kommuner. SkolFam bygger på att det endast är barn placerade inom kommunen som får insatserna.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel